’t Spoorgat

2019

In juni 2019 heeft de wethouder Peter de Rooij (SGP) meegedeeld dat het college heeft besloten dat er geen ontwikkelingen zullen plaatsvinden in ’t Spoorgat. B&W ziet wel kansen voor de herontwikkeling van het restaurant Cunera en eventueel parkeerplaats. Omwonenden zijn schriftelijk op de hoogte gebracht.  Zij zullen bij een eventuele herontwikkeling bij het traject betrokken worden.

Rhenens Belang is zeer blij met dit besluit!

Artikel in De Gelderlander van 6 juni 2019: Buurt opgelucht: bouwplan spoorgat Rhenen is van de baan (klik hier om artikel te lezen)

 

2018

In mei 2018 kregen omwonenden van Het Spoorgat een brief van de gemeente waarin ze geïnformeerd werden over bouwinitiatieven. Rhenens Belang was net als de omwonenden verbaasd over de brief en het daarbij horende collegeakkoord.

Daarom hebben zij een aantal technische vragen gesteld. Klik hier om de vragen en de antwoorden te lezen.

In de commissie van 6 juni stond dit op de agenda. Wij hebben de Portefeuillehouder gevraagd alvorens een intentieovereenkomst te tekenen eerst de raad te consulteren, uiteraard na rapport van de haalbaarheidsstudie.

Deze haalbaarheidsstudie is belangrijk. Zo weten alle partijen wat er wel en wat er absoluut niet mogelijk is. Rhenens Belang is geen voorstander van het volbouwen van al onze groene stroken. De wijk heeft in het verleden hard gewerkt om de voorzieningen te krijgen (speelveld, hondenuitlaatplek etc). Deze mogen niet zomaar verdwijnen ten gunste van steen.

Wij hebben de Portefeuillehouder gevraagd om de participatie breed aan te pakken.

Rhenens Belang zal dit op de voet volgen.