Algemeen Programma & Standpunten

Prettig wonen, je wel voelen en kunnen werken in de gemeente Rhenen is meer dan ‘een dak boven je hoofd hebben’, daarom is gekozen voor Werken, Welzijn en Wonen als thema voor ons programma.

WERKEN AAN ONZE LEEFOMGEVING

Goede voorzieningen in de directe omgeving versterken de band.

De gemeente Rhenen kent gelukkig een grote verscheidenheid aan kernen, wijken en buitengebied. Elk gebied is trots op zijn identiteit en wil deze behouden en blijven uitstralen.  Lees verder

 

 

BEREIKBAAR WERKEN, WONEN, WINKELEN EN LEREN

Als je er niet kunt komen, heb je er niets aan.

De inwoners van onze gemeente hebben veelal de beschikking over een auto. Toch blijft een gedeelte van onze inwoners afhankelijk van het openbaar vervoer en fiets.    Lees verder

 

WERKEN IN EEN GROENE WOONOMGEVING

Groen in je woonomgeving werkt verfrissend.

Rhenen is  een ‘groene’ gemeente. Rhenens Belang wil dat dat niet alleen is door de hoeveelheid groen die we hebben maar ook uit de manier waarop we omgaan met onderwerpen als energie, milieu en duurzaam bouwen. Lees verder

 

WERKEN AAN BETAALBAAR WONEN

Woningen waar behoefte aan is

Door een veranderende samenstelling van onze inwoners en andere eisen aan een woning wil Rhenens Belang woningen bouwen waar vraag naar is. Wij werken aan een goede variëteit in de bevolkingsopbouw van onze gemeente door o.a. het aantrekken van starters en (jonge) gezinnen. Lees verder

 

EEN ZORGZAME OMGEVING

Zorg op maat in je eigen gemeente

Rhenens Belang wil een actief ouderen-, jongeren- en zorgbeleid. De gemeente moet te allen tijde de regie en controle over het sociale domein houden. Lees verder

 

EEN LEEFBARE WOONOMGEVING

Samen staan voor je eigen wijk.

Rhenens Belang gelooft in de kracht van onze inwoners. Lees verder

 

kerkje ElstWERKEN AAN HERKENBAAR WONEN

Het is jouw dorp/wijk

Wie anders dan u weet beter welke voorzieningen er in uw omgeving gedragen worden? Lees verder

 

KINDVRIENDELIJK WONEN

Zonder jeugd geen toekomst

Rhenens Belang wil dat kinderen voldoende speelgelegenheid in hun eigen omgeving hebben. Lees verder

 

ONDERNEMEND WERKEN EN WONEN

Ruimte voor ondernemen en ontwikkelen

De ondernemersklimaat in onze gemeente heeft prioriteit. Lees verder

 

GEZOND WONEN, WERKEN EN ONTSPANNEN

Sport, zorg en cultuur houden u op de been.

Sporten, muziek en cultuur dragen bij aan een gezonde levensstijl en is een belangrijk sociaal bindmiddel in een lokale gemeenschap.  Lees verder

 

BUITEN WERKEN EN WONEN

Wonen, werken en recreëren  in het buitengebied

Landbouw, wonen en recreatie in het buitengebied kan goed samengaan zolang men begrip heeft voor en rekening houdt met elkaar. Lees verder

 

EEN VEILIGE WERK- EN WOONOMGEVING

Veilig voelen in je eigen gemeente

Een veilig gevoel bestaat niet alleen uit ‘meer blauw op straat’. Lees verder

 

EEN EFFICIËNTE GEMEENTE

Beperken van kosten door slimmer (samen)werken

Rhenens Belang hecht waarde aan integriteit en openheid.  Lokaal wat kan, en regionaal wat moet.Lees verder

 

 

BETROKKEN WONEN

En wat doet u zelf?

Vaak horen wij van u: ‘Wat is de gemeente nu weer van plan? Hoe komen ze op het idee? Waar halen ze het geld vandaan?’ Lees verder

Download het  programma in pdf