Voor de (d)raad ermee

Columns – geschreven door de raadsleden van Rhenens Belang – die gepubliceerd zijn in de Rhenense Betuwse Courant en vanaf 2019 in Hét Gemeente Nieuws. 

2024

Een klap van de windmolen? (maart 2024) – Onze fractie wil alle inwoners bedanken die aanwezig waren op de informatieavond van 5 maart jl. over het project ‘Kruising N233-Achterbergsestraatweg-Bergweg’. Het schetsplan en informatie vanuit de provincie Utrecht leverde ….   Lees verder

Een dikke pluim voor alle mantelzorgers! (februari 2024) – Wat is een mantelzorger? Een mantelzorger verleent zorg aan een familielid, vriend of buur. De mantelzorger doet dit vrijwillig, omdat hij/zij een sociale relatie met die persoon heeft. Zelf werd ik door omstandigheden mantelzorger. Lees verder

2023

Nieuw elan (december 2023) –  Terugblikken aan het einde van een politiek jaar in Rhenen. Na het vaststellen van het bestuursprogramma eind vorig jaar, is dit jaar gestart met de uitvoering daarvan. Een belangrijke mijlpaal is… Lees verder

Hoe is de stemming? (november 2023) –  Over drie weken stemmen wij op de kandidaten voor de Tweede Kamer. U/jij ook? Er is sprake van grote politieke opgaven met impact op onze samenleving en daarmee uw belang:… Lees verder

Een Raadsterugblik over maart 2023  (april 2023) –  22 maart jl. is het koopcontract tussen de gemeente Rhenen en ‘t Brandweer vernietigd door de rechter omdat dit in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De gemeente moet alsnog openbaar aanbesteden. Dit is in lijn met het fractiestandpunt dat wij … Lees verder

Wij behouden de regie over onze eigen gemeente! – (maart 2023) Op 15 februari verscheen er een artikel op RTV Utrecht met de titel: “Provincie neemt regie van gemeenten verder over, onderzoek naar mogelijke locaties windmolens”. De provincie voert een onderzoek uit om te kijken waar… Lees verder

 

2022

Wat kunnen wij voor elkaar betekenen? (november 2022) – Rhenens Belang wil u als inwoner, ondernemer of (vrijwilliger)organisatie graag nauw betrekken bij het beleid van de gemeente Rhenen. Lees verder

Samen doen – (oktober 2022) In juli presenteerde Rhenens Belang samen met de coalitiepartijen, SGP, D66 en CDA, het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’. De nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd. Het college is het bestuursakkoord aan het schrijven….Lees verder

Wat is uw Visie op Rhenen 2035? Laat het ons weten (mei 2022) Dankzij uw stem heeft Rhenens Belang drie raadszetels. Hartelijk dank voor uw vertrouwen in onze fractie. Willem Oorschot, Henri Pabst en ik vertegenwoordigen uw inwonerbelang in Rhenen, Elst en Achterberg. Lees verder

 

2021

De ‘roaring twenties’ in Rhenen– (juni 2021) We zwaaien het virus uit, hopelijk door de vaccinatie definitief en maken ons op voor nieuwe rondes met nieuwe kansen. Zo ook in Rhenen, dat met de perspectiefnota een beeld schetst voor de komende jaren.Lees verder

Pollution of solution?– (juli 2021)
Nederland wil, conform afspraken in het klimaatakkoord van 2015, uiterlijk in 2050 zoveel mogelijk CO2-neutraal energie opwekken. Ons land is daartoe verdeeld … Lees verder

Inwonersbelangen – (maart 2021)
Het is belangrijk dat de gemeente de inwonersbelangen goed meeweegt bij komende investeringen. Rhenens Belang vindt dat het noodzakelijke participatietraject beter moet. In coronatijd wordt voorzien in …Lees verder

 

2020

Meer en Minder! – (dec 2020)
In de laatste online gemeenteraad van dit vreemd verlopen jaar wordt een belangrijk besluit genomen: Een MFC in Rhenen met of toch zonder zwembad. Lees verder

Rhenens Belang vooruitblik – (nov 2020) We blikken met de gemeenteraad vooruit naar 2021 met de wetenschap dat het coronavirus de maatschappij en dus ook de inwoners van Rhenen in een onzichtbare greep houdt. De begroting voor Rhenen is…Lees verder

Passende woonruimte is belangrijk – (okt 2020) Deze column verschijnt in een periode dat er strengere coronamaatregelen van kracht zijn. Inwoners zijn daardoor meer aan hun woonruimte gebonden. Woonruimte waarvan onze fractie hoopt dat deze prettig en vooral passend is. De gemeente Rhenen is bezig om…Lees verder

Betere communicatie met inwoners (jul 2020)
Rhenens Belang wil een vernieuwd Gastland mét multifunctionele faciliteiten én met zwembad.. Het college en de coalitiepartijen vinden de investering in een zwembad onhaalbaar …Lees verder

Rhenens Belang in perspectief(jul 2020)
Nederland ontwaakt uit de lockdown en kijkt uit naar de toekomst. Een toekomst met een virus, een vaccin en kansen voor een betere duurzame economie. In Rhenen is het perspectief dat het college schetst negatief; beleidsarm en … Lees verder

Wortelloos Bestuur– (mei 2020)
Rhenen wordt sinds 22 april bestuurd door een college met 4 wethouders, waarvan er na de benoeming van Barth van Eeten (GL), drie geen wortels hebben in Rhenen. De coalitie partijen schieten … Lees verder

Meedenken over leefbaarheid in Rhenen– (apr 2020)
De afgelopen twee weken zijn er inwonersbijeenkomsten voor de energietransitie georganiseerd in respectievelijk Elst, Achterberg en Rhenen. Het Rijk schrijft voor dat gemeenten … Lees verder

2019

Toekomstperspectief– (dec 2019)
Verkeersoverlast, sluipverkeer, Rijnbrug vs kruispunt en Regionale Energietransitie.  Kortom, de toekomst….  Lees verder

Begroten en Kiezersbedrog (nov 2019)
Rhenens Belang vindt het kiezersbedrog dat de inwonerlasten meer stijgen dan de geldontwaarding. SGP, PCR, CU en D’66 wijken daarmee af van hun coalitieprogramma. Het college wijkt daarmee ook af van …. Lees verder

 

2018

Doe Mee– (dec 2018)
De laatste raadsvergadering van 2018 hebben wij achter de rug. Het besluit is genomen door de provincies Utrecht en Gelderland om budget beschikbaar stellen voor een 2 x 2-baans Rijnbrug. Wij hopen … Lees verder

Containerbegrippen– (okt 2018)
In augustus jl. kwam in de media: ‘Als het aan de provincie Gelderland ligt komt er ook na 2030 toch geen nieuwe Rijnbrug Lees verder

Betrokkenheid– (jun 2018)
Dit is onze eerste column na de verkiezingen van 21 maart jl. Wij … Lees verder

Verkiezingen– (feb 2018)
Een columnist schrijft in zijn krant (citaat) ‘Het is al erg genoeg dat de lokale verkiezingen  over het algemeen worden gekaapt door ….Lees verder

2017

Voldoening(dec 2017)
Alweer bijna 4 jaar geleden waren de vorige verkiezingen, de volgende staan voor de deur. Politieke partijen gebruiken deze laatste maanden voor … Lees verder

Stijgende rioollasten?(jul 2017)
Op dinsdag 27 juni 2017 behandelt de gemeenteraad van Rhenen de Perspectiefnota. Hierbij wordt door de raad ook gekozen voor besteding van het overschot op … Lees verder

Uit het veld (apr 2017)
Als raad kan je een informatie- of participatieavond houden om te achterhalen wat er speelt in de gemeente en hoe onze inwoners, ondernemers en organisaties over bepaalde thema’s denken. Je kunt natuurlijk als raadslid … Lees verder

Stemmen(maa 2017)
Over 2 weken wordt er op 15 maart een nieuwe Tweede Kamer gekozen. Stemt u mee?
Weet u niet op wie u moet stemmen? Lees verder

 

2016

365 Nieuwe dagen!(dec 2016)
Eind december maakt men de balans op; men staat even stil bij het bijna afgelopen jaar dat inmiddels gevuld is met allerlei herinneringen. Het nieuwe jaar staat weer klaar, 365 nieuwe dagen om te … Lees verder

Dilemma’s(okt 2016)
De komende raadsvergadering wordt de begroting en meerjarenraming 2017-2020 behandeld. Deze begroting is structureel sluitend. Toch … Lees verder

Recht op …(aug 2016)
Inwoners (ouders) van onze gemeenste maken zich ernstig zorgen over het N233-kruispunt Achterbergsestraatweg/Lijnweg en stellen ons regelmatig o.a. de volgende vragen: … Lees verder

Rhenense financiën(mei 2016)
Het kan verkeren: bij de begroting 2015 werd een bezuinigingsronde van € 1,5 miljoen aangekondigd. De komende maand staan de jaarstukken 2015 op de agenda met een positief saldo van … Lees verder

Zorg over zorg(maa 2016)
De overdracht van Sociaal Domeintaken van Rijksoverheid naar gemeenten gaat moeizaam.
Rhenens Belang merkte bij de najaarsrapportage al op dat het tot dan gerealiseerde bedrag afweek van het begrote budget. De oorzaak hiervan was … Lees verder

Meedenken in Rhenen(jan 2016)
Vorige week ‘raapte’ ik op straat een oudere plaatsgenoot op. Vanwege diens hoofdwond, stond ik erop om deze naar de huisarts te begeleiden. Dat werd geweigerd. Wat te doen? Lees verder

 

2015

 

Goede tijden(nov 2015) )
Vorig jaar bij de begroting 2015 dreigde er een bezuinigingsronde van € 1,5 miljoen. De raad twijfelde: Moest het te bezuinigingen bedrag wel zo hoog zijn? De commissie bezuinigingen kreeg van de raad de opdracht … Lees verder

Moet, mag en wil (juni 2015 – n.a.v. Perspectiefnota 2016) )
Wat moet, mag en wil de gemeente de komende 4 jaar doen? Hoeveel gaat en mag dat kosten? In de perspectiefnota probeert de gemeente hierop antwoord te geven.Lees verder

Gemeentelijke lasten? (mei 2015)
Waarschijnlijk heeft u het al gehoord of gelezen. De gemeente Rhenen houdt ook dit jaar meer geld over dan begroot. De oorzaken hiervan zijn … Lees verder

Lokaal belang van N233 Lijnweg (apr 2015)
De provinciale verkiezingen zijn achter de rug. Rhenens Belang trof een luisterend oor bij de kandidaten die … Lees verder

(Voor)kamer(jan 2015)
Tot genoegen van Rhenens Belang begint de door haar gewenste open bestuursstijl vorm te krijgen. De raad neemt vaker het heft in handen … Lees verder

 

2014

 

Doet en Denkt u mee? (nov 2014)
Rhenen krijgt minder geld vanuit Den Haag. Hoe verdelen wij dat geld goed? Voor 2015 hebben wij een wensenlijst: … Lees verder

Keuzes(sept 2014)
Wij moeten bezuinigen’, ‘de broekriem aanhalen’, ‘iedereen gaat het voelen’. Dit zijn standaard leuzen van de politiek. Lees verder

Graag overleg (sept 2014)
Dankzij uw stem draagt Rhenens Belang de komende vier jaar bestuursverantwoordelijkheid. De afgelopen weken heeft onze RB-fractie samen met PCR, VVD en CU, in een goede sfeer gewerkt aan het coalitieakkoord. Lees verder