N233 – Rijnbrug – Kruispunt Achterberg – N225

De N233, N225, Rijnbrug en het Kruispunt Achterbergsestraatweg/N233 zijn met elkaar verbonden.

Raadsvergadering 6 november 2018
Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2018 heeft de raad een motie (vreemd van de agenda) ingediend, deze is unaniem aangenomen. Het is een bijzondere motie omdat deze door alle – oppositie en coalitie – partijen gezamenlijk is geschreven.
De gemeenteraad deelt de Provincie Utrecht en Gelderland mee dat de gemeente Rhenen meewerkt aan het vernieuwen van de Rijnbrug naar 2×2 baans. Waarbij deze vernieuwing  als doel  heeft dat de leefbaarheid in de gemeente Rhenen optimaal en duurzaam wordt verbeterd. Tevens dringt zij er met grote urgentie bij de Provincies aan de vernieuwing van de Rijnbrug bij Rhenen politiek en financieel mogelijk te maken.
De raad vraagt een onderzoek te starten naar de meest optimale verkeersoplossingen voor de lange termijn, en daarbij niet op voorhand oplossingen, zoals een tweede oeververbinding, uit te sluiten.
In de motie geeft de raad aan de Provincies ook kaders mee voor de nieuwbouwplannen. Klik hier om de motie te lezen.

Deze kaders, en de specificaties daarvan, verwoorden de wensen van de inwoners en ondernemers van onze gemeente. De specificaties komen grotendeels overeen met de motie van Rhenens Belang die vorig jaar november 2017 in de raad is besproken.

De bij de motie horende bijlage is een specificatie van de in de motie geformuleerde kaders. Klik hier om de ‘Bijlage Motie Rijnbrug’ te lezen.

Er is een filmpje gemaakt met een oproep aan Provincie Utrecht en Gelderland die dezelfde strekking heeft als het verzoek van de raad. Klik hier om het filmpje te zien.

Raadsvergadering 7 november 2017
Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2017 vraagt het college de raad akkoord te gaan met uitbreiding 2×2 op de Rijnbrug i.p.v. Tidal-Flow. Wij wilden aan deze goedkeuring een aantal voorwaarden koppelen m.b.t. leefbaarheid van onze inwoners. Deze hebben wij middels een amendement kenbaar gemaakt. Klik hier om het amendement te lezen.

Het streven van onze partij is dat alle inwoners worden gehoord en dat er rekening wordt gehouden met onze lokale doorstroming en leefbaarheid. Wij hebben het amendement ingetrokken nadien wij van de Portefeuillehouder Jan Kleijn de toezegging hebben dat hij alle politieke middelen zal inzetten. Wij staan nog steeds achter de inhoud van het amendement en zullen alleen instemmen met 2×2 mits de leefbaarheid van onze inwoners niet wordt aangetast.

Achtergrondinformatie en rapporten:

Klik hier voor motie Kruising Achterberg dd 11 oktober 2016  Deze motie verzoekt het college om binnen de Provincie Utrecht de mening van de gemeenteraad over te brengen dat de verkeersveiligheid van de kruising N233 met de Achterbergsestraatweg en de Bergweg te Rhenen de hoogste prioriteit dient te krijgen. De raad vindt dat de gedeputeerde het ingediende alternatieve plan (ongelijkvloerse kruising) van de Ondernemersvereniging Achterberg in de afweging als volwaardige alternatief mee zou moeten nemen.

Klik hier voor Motie kruising Achterbergsestraatweg dd 21 februari 2017 Deze motie verzoekt de Gedeputeerde- en de Provinciale Staten om bij het besluit over de kruising vanuit Rhenen en Achterberg met de N233 te kiezen voor ongelijkvloerse oversteek. En om de gemeenteraad van Rhenen inzicht te geven in de financiële doorrekening van de verschillende varianten.

Klik hier voor de Arcadis Quick-Scan N233 Achterbergsestraatweg Dit is een QuickScan uitgevoerd door Arcadis in opdracht van de gemeenteraad van Rhenen waarbij verschillende varianten van een ongelijkvloerse kruispunt N233-Achterbergsestraatweg zijn onderzocht en uitgewerkt.

Klik hier voor het Rapport van Sweco m.b.t. Verkeerskundige effecten van 2×2 op de Rijnbrug Dit is een rapport uitgevoerd door Sweco in opdracht van de Provincie Utrecht waarbij de verkeerskundige effecten van een 2×2 Rijnbrug in kaart zijn gebracht.