KLEURRIJK RHENEN

Blog:

(06/07/2022 – door Henri Pabst-van ’t Slot)

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, d.d. 5 juli 2022, hebben een aantal partijen een motie ingediend. Deze motie roept het College van Burgemeester en Wethouders op om een beleid te gaan voeren voor de LHBTIQ gemeenschap van Rhenen.

Rhenens Belang is er voor alle inwoners van de gemeente Rhenen; ongeacht kleur of achtergrond, jong of oud, gelovig of niet gelovig, hetero, homoseksueel of gender. Wij maken geen onderscheid.  Elke inwoner dient zich veilig, prettig maar vooral welkom te voelen in onze gemeente . Iedereen telt dus mee!

Rhenens Belang is tegen een doelgroepen beleid. Maar wij draaien ons gezicht ook niet weg voor problemen waar deze groep mee te maken heeft. Geweld tegen homoseksuelen of anders geaarden veroordelen wij. Ik ben ook realistisch, het geweld en acceptatie is niet optimaal. Acceptatie begint wat ons betreft voor de klas! Tijdens de raadsvergadering heb ik  een oproep gedaan aan de landelijke partijen in onze gemeenteraad: breng dit onder de aandacht bij jullie landelijke vertegenwoordigers! Want het gemeentebestuur heeft geen invloed op de inhoud van de lesstof van de scholen in onze gemeente. Wij verzorgen namelijk alleen het vastgoed waar de scholen zich in kunnen vestigen.

Rhenens Belang is dan ook van mening dat deze motie het gevoel geeft aan de LHBTIQ gemeenschap dat ze afwijkend zijn en daar speciaal beleid op gemaakt moet worden. Het college moet wat ons betreft een beleid ontwikkelen waar iedereen van onze samenleving in mee telt.

Klik hier voor de motie en bijdragen van alle partijen.

P.S. De stemmen staakten (oftewel er was geen meerderheid) tijdens de raadsvergadering. Deze motie zal tijdens de eerstvolgende vergadering (20 /09/2022)  opnieuw in stemming worden gebracht.

 

Bijdrage Rhenens Belang tijdens de raadsvergadering – door Henri Pabst-van ’t Slot:

Voorzitter,

Ik citeer gelijk maar even uit ons verkiezingsprogramma:

Iedereen telt mee!

Rhenens Belang is er voor alle inwoners van de gemeente Rhenen; ongeacht kleur of achtergrond, jong of oud, gelovig of niet gelovig, hetero, homoseksueel of gender. Wij maken geen onderscheid. Elke inwoner dient zich veilig, prettig maar vooral welkom te voelen in onze gemeente.

Wij willen hier geen onderscheid in maken. Iedereen telt gewoon mee hoe zij of hij of het ook is. Henri Pabst-van 't Slot

Zoals de meeste mensen wel weten ben ik getrouwd met een man. Ik voel mijn meer dan welkom in gemeente Rhenen. Wij zijn blij dat we hier woonachtig zijn, ook omdat wij ons hier niet in een hoekje gedrukt voelen. Wij willen meedraaien, net zoals een ieder inwoner van onze gemeente. Als ik eerlijk ben vinden wij de aangekondigde motie erg doelgroepgericht. Rhenens Belang is tegen doelgroepenbeleid. Dit is ook de reden geweest dat wij in het voorjaar het regenboogakkoord niet hebben ondertekend. Afgelopen week heb ik meerdere mensen gesproken die vallen op iemand van hetzelfde geslacht. Zei gaven aan ‘waarom moet een Gemeente Rhenen een beleid hebben voor onze groep? Wij willen gewoon meedraaien in de samenleving zonder steeds in een hokje geplaatst te worden.’  Rhenens Belang is dan ook van mening dat deze motie weer het gevoel geeft aan de LHBTIQ gemeenschap dat ze speciaal en afwijkend zijn en daar gaan wij beleid op maken.

Het college moet wat ons betreft een beleid ontwikkelen waar iedereen van onze samenleving in mee telt. We vernemen graag van het college hoe hun hierin staan.

Ik ben ook realistisch, het geweld en acceptatie is niet optimaal. Geweld tegen homoseksuelen of anders geaarden veroordelen wij dan ook. Maar dat is met alle geweld wat een individu wordt aangedaan. Wij moeten niet als beste jongetje of meisje van de klas de acceptatie willen oplossen. Dit is een landelijk probleem! Dit zou ook landelijk opgepakt dienen te worden. Dat begint voor de klas. Maar wij als gemeente gaan niet over de wijze van onderwijs voeren. Wij zijn verantwoordelijk voor scholenhuisvesting ,maar niet over de inhoud. We zijn hier in de raad met 7 partijen met een landelijke organisatie. Ik vraag jullie dan ook om dit punt te gaan maken bij jullie eigen partij.

Het zal jullie dan ook niet verbazen dat wij de motie niet steunen.