IKC – Daltonschool

Even ter verduidelijking: Rhenens Belang ziet het belang in Openbaar Onderwijs en  ook wij vinden  dat het huidige gebouw van de Daltonschool in Rhenen niet meer voldoet aan de huidige eisen en normen. De Daltonschool en het IKC is een sociale accommodatie dus hoort het per definitie IN en BIJ het accommodatiebeleid!

De PoHo gaf aan dat onderwijs geen onderdeel is van maatschappelijke organisaties en dus niet in het aanvullend accommodatiebeleid onderzoek valt. De gemeente heeft namelijk de wettelijke taak goede huisvesting voor scholen te bieden. Het IKC betreft niet alleen een school maar ook maatschappelijk organisaties zijn erbij betrokken – oftewel de kinderopvang en het bestuurskantoor. Het valt dus deels onder het accommodatiebeleid. Het voorzien van huisvesting voor kinderopvang en bestuurskantoor is een bovenwettelijke taak.

Door het Integraal Kind Centrum uit het accommodatiebeleid te halen is er kans op tunnelvisie. Er wordt gezegd ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’. Wat ons betreft is het niet keren maar de weg inspecteren en misschien een andere weg kiezen als de ingeslagen weg niet veilig blijkt.
Wij willen het besluit over het IKC opschorten tot onderzoeksresultaten bekend zijn en het accommodatiebeleid is vastgesteld door de raad. Dat betekent dus dat het IKC bij het accommodatiebeleid en onderzoek wordt gevoegd. Het uitstel is belangrijk omdat een integraal onderzoek een goed beeld geeft van risico’s en kansen en de raad een integraal besluit kan nemen. Door het onttrekken van het IKC uit het accommodatiebeleid krijgt de raad geen inzicht in het totaal en kan dus geen gedegen afweging maken. Rhenens Belang wil dus uitstel geen afstel! Wij blijven dan aan de intentieovereenkomst voldoen.

Al vanaf het begin (8 november 2016) hebben wij moeite gehad met dit proces. Door een intentieovereenkomst aan te gaan, heeft de gemeente  in onze ogen een onjuiste volgorde gecreëerd waardoor er onduidelijkheden komen.

Rhenens Belang heeft tegen de voorstellen gestemd die op 8 november 2016 (voorbereidingskrediet) en op 12 december 2017 (intentieovereenkomst) zijn ingediend. Er was een meerderheid voor deze voorstellen.

Tijdens voorjaarsnota  2018 is aan de raad een aanvullend voorbereidingskrediet gevraagd. Wij hebben dit voorstel geprobeerd te wijzigen middels een amendement. Deze is helaas met 11 tegen en 6 voor verworpen.

Klik op de links voor meer details over onze vragen, standpunten en betoog:

Vraag & antwoord IKC Dalton mbt inspanningverpl verhuizen

Vragen en antw RB en VVD m.b.t. voorbereidingskrediet IKC Bantuinweg

Betoog IKC Dalton 12 december 2017

Betoog (incl 2e termijn) voorjaarsnota 2018 + IKC deel

Amendement op Voorjaarsnota 2018 m.b.t. IKC (Verworpen)