Verkiezingen 2018

Laatste Nieuws en stand van zaken

Informatie & Formatie: 

  • Informateur:

De partij die de meeste stemmen heeft behaald neemt in Rhenen (traditiegetrouw) de voortouw bij de informatie en formatie van een nieuwe college van Burgemeester en Wethouders.  De SGP heeft ervoor gekozen een informatieronde vooraf aan de formatieonderhandelingen te laten gaan. Zij hebben de heer Verhoeve gevraagd als informateur op te treden.  Zijn voorstel is dat de SGP de formatiefase initieert met de partijen:  SGP – PCR – CU – D66. Hij stelt ook voor dat behalve een coalitieakkoord er ook een raadsprogramma wordt opgesteld. De formateurs zijn de heer Verhoeve en de heer Boekhoven.

Klik hier voor het volledige advies van de informateur.

In het rapport wordt over Rhenens Belang het volgende vermeld:

‘RB werd minder vaak genoemd dan de VVD. De partij kenmerkt zich door een grote betrokkenheid op Rhenen. Dat maakt de partij goed verweven in de lokale gemeenschap. Tegelijkertijd is de partij in de afgelopen jaren uitgesproken dualistisch qua opstelling. Het voordeel daarvan is dat het de partij profiel geeft jegens de burgers, alsmede in de raad. Inzake de coalitievorming wordt een dualistische opstelling niet altijd als positief ervaren door andere partijen. RB zal bereid zijn om vanuit de ‘oppositie’ op betrokken en transparante wijze de komende jaren vorm te geven aan het gemeentebestuur.’

Woensdag 4 april is het rapport gepresenteerd tijdens een bijzondere raadsvergadering.  Klik hier om de vergadering te kijken.

  • Standpunt Rhenens Belang: 

Geertje Wiesenekker en Ana Hulsebosch hebben Rhenens Belang tijdens de informatiegesprekken vertegenwoordigd.

Tijdens de raadsvergadering van 4 april hebben zij kenbaar gemaakt dat zij het gelopen proces en genomen keuzes vreemd vinden. Er wordt een coalitie gevormd rondom personen (wethouders kandidaten/poppetjes) in plaats van op inhoud. Tijdens de gesprekken hebben Geertje en Ana te kennen gegeven hier niet aan mee te doen.

RB is van mening dat men als partijen eerst overeenstemming moet vinden op basis van inhoud. Daarna worden de portefeuilles verdeeld en dan pas komen de wethouders/poppetjes. Pas dan kan men de juiste persoon met de juiste kwaliteiten selecteren. Dit is de procedure die gevolgd is in 2014 met als gevolg een coalitie die geprezen is. Nu bouwt men een coalitie, afspraken en portefeuilleverdeling rondom een aantal personen.

Waar de nieuwe coalitie op kan vertrouwen wat RB betreft is onze dualistische, eerlijke, nuchtere, constructieve en transparante opstelling. Wij hopen dat de open coalitie/oppositie structuur en transparantie van de afgelopen vier jaar blijft voortbestaan.

Klik hier om onze volledige terugkoppelig van 4 april terug te lezen

Transparantie en openheid vinden wij belangrijk. Daarom delen wij de verslagen van de twee gesprekken met de informateur:

Verslag 1e informatiegesprek van 24 maart 2018

Verslag 2e informatiegesprek van 26 maart 2018 

  • Inbreng raadsakkoord overleg van zaterdag 7 april 2018

De Rhenense politieke partijen zijn door de beoogde coalitiepartners uitgenodigd om op 7 april hun inbreng te leveren voor een raadsakkoord.

Rhenens Belang heeft zich hiervoor afgemeld omdat dit niet in lijn is met het rapport en aanbevelingen van de informateur die op 4 april is aangenomen.  Het doorlopen van het plan van aanpak zoals voorgesteld door de informateur is essentieel en ons inziens doorslaggevend voor……Lees verder!

 

  • Informatie en formatie in de media:  

(klik op titel om artikel te lezen)

VVD langs de zijlijn bij formatie gemeenteraad Rhenen (De Grebbekrant- 4 april 2018)

VVD buiten de coalitie in Rhenen (RBC – 4 april 2018)

Nieuwe coalitie in de maak in Rhenen (AD Utrechts Nieuwsblad – 4 april 2018)

 

 

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018:

(Opkomstpercentage 62,11%)

Klik hier voor de ‘Uitslag verkiezingen per stembureau/per persoon’
Klik hier voor het ‘proces verbaal uitslag GR2018’

Uitslag raadgevend referendum (Wiv): 

Opkomstpercentage 59,4 %

Aantal stemmen VOOR: 4882 – 54,8 %

Aantal stemmen TEGEN: 3646 – 40,9 %

 

Verkiezingen in de media:

(klik op titel om artikel te lezen)

 

Wisseling van de wacht             (De Grebbekrant – 29 maart 2018)

Liberalen winnen in Rhenen                    (De Gelderlander – 22 maart 2018)

SGP weer de grootste partij in Rhenen          (RBC – 22 maart 2018)

Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen           (De Grebbekrant – 22 maart 2018)

VVD en D66 grote winnaars in Rhenen, SGP levert in                (AD Utrechts Nieuwsblad – 21 maart 2018)

Vooral ouderen stemmen voor raad en referendum                   (De Gelderlander – 21 maart 2018)

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in volle gang!                        (De Grebbekrant – 21 maart 2018)