Damkro terrein Elst (Utr)


In het raadsvoorstel van 6 oktober 2015 werd de raad gevraagd de gebiedsvisie en het definitief programma van eisen Elsterstraatweg 51-71, versie juli 2015 vast te stellen. Dit gebied is ook wel bekend als het Damkro terrein.

Wij vinden dat de locatie zich niet leent voor een groot bouwvlak en dat een beperkt bouwvolume beter past bij deze locatie aanpalend aan een natuurgebied. Daarom hebben wij, samen met Progressieve Combinatie Rhenen, een amendement ingediend. Waarbij wij de kaders hebben gesteld dat maximaal 20 woningen worden gerealiseerd als compact lint , zonder bebouwing achter het lint langs de Elsterstraatweg. Klik hier om het Amendement te lezen

Gekozen variant van amendement

Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober 2015 staakten de stemmen met 8 voor en 8 tegen.

Het raadsvoorstel is opnieuw in stemming gebracht op 8 december 2015. Het amendement is aangenomen met 9 stemmen voor (RB, PCR, PvdA, D66, CDA) en 8 stemmen tegen (CU, VVD, SGP).

Op 19 april 2016 is het geamendeerde programma van eisen Elsterstraatweg 51-71 door de raad goedgekeurd. De gebiedsvisie en programma van eisen is aangepast conform ons amendement.

8 februari 2018 was er een bewonersavond in Het Bestegoed in Elst waarbij er twee varianten werden getoond. De aanwezigen hebben duidelijk voorkeur gegeven voor 1 van de varianten. Deze zal verder worden uitgewerkt, de formele bestemmingsplanprocedure doorlopen en dus ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.