(bij)Sturing

De mening  en standpunten van Rhenens Belang over onderwerpen die de afgelopen jaren in de raad zijn besproken. 

Soms was (bij)sturing nodig, dit deden wij middels moties en amendementen.

Klik op afbeelding of logo voor meer informatie.


Het Rondeel & Rode Kruis Gebouw

Accommodatiebeleid
Integraal Kind Centrum
Financiën
N233, N225, Rijnbrug, Kruispunt Achterberg
Spitsafsluiting
Brandweerkazerne Elst
Sociaal Domein
Samenwerkingsverbanden
Elsterstraatweg 51-71 – Damkro Elst
Belastingverordening 2016
’t Spoorgat