Wortelloos Bestuur

(mei 2020)

Willem Oorschot

Rhenen wordt sinds 22 april bestuurd door een college met 4 wethouders, waarvan er na de benoeming van Barth van Eeten (GL), drie geen wortels hebben in Rhenen. De coalitie partijen schieten wat Rhenens Belang tekort in het voorstellen van wethouders met kennis van- en gevoel bij Rhenen, juist in een tijd dat het gaat om het als Rhenense samenleving werken aan een post-coronatijdperk.

Voor Rhenens Belang reden om kritisch te zijn op de benoeming van de nieuwe wethouder van de PCR. In het digitale debat op 21 april is bij de PCR aangedrongen op uitstel van de aanstelling van een wethouder, niet alleen omdat hij niet uit de gelederen van de lokale PCR komt, maar vooral omdat er in deze virustijd geen sprake kan zijn van een normale inwerkperiode met de ambtenaren en de raad.
Rhenens belang bepleitte dat er bestuurscapaciteit over is doordat verschillende thema’s en programma’s worden (en inmiddels zijn) uitgesteld of zelfs in het geheel vervallen. Herverdeling van de wethouders portefeuille over de drie zittende wethouders was/is wat betreft Rhenens Belang een serieuze optie; de noodzaak voor een nieuwe wethouder is niet aangetoond.
De PCR reageert op voorstellen over het uitstel van de wethouder alsof er geen coronavirus bestaat en klampt zich vast aan het verworven recht op een wethouder. Waar Rhenens Belang naar voren kijkt, kijkt de PCR vooral achterom.

De nieuwe wethouder, Barth van Eeten van Groen-links, met een zeer links verleden, was zes jaar geleden voor het laatst actief als wethouder, maakte ruzie met ondernemers in Arnhem, zorgde in Lingewaard voor een flink financieel tekort en is na 2014 als kandidaat gepasseerd voor mogelijke wethouder posities. De PCR zelf is enthousiast, maar wij kunnen geen aantoonbare kwaliteiten uit zijn verleden ontdekken waarmee deze wethouder van toegevoegde waarde kan zijn voor de samenleving in Rhenen. We zijn met een kritische grondhouding benieuwd naar zijn aanpak voor de JOP in Elst, het MFC in Rhenen, de publieksbalie en de tekorten WMO.

Ook kunnen wij er helaas niet omheen dat het coronavirus een onzichtbare sluipmoordenaar is die ook Rhenen in zijn fysiek beperkende houdgreep heeft. De raad vergadert minder en vooral digitaal en dat voelt niet goed; de afstand is te groot en de raadszaal te leeg. We kijken uit naar het “oude vergaderen” in de raadszaal met inbreng van de inwoners.
De komende tijd kijken we in de raad eerst terug naar de financiële prestaties van 2019 en daarna vooruit naar de ambities en begroting voor de komende jaren. Dat het virus financiële impact gaat krijgen is duidelijk. De mate waarin vooralsnog onduidelijk. Wij gaan het debat aan voor het maken van de juiste keuzes voor alle inwoners van Rhenen. Houdt gepaste afstand zolang het moet en blijf vooral gezond.

 

In de tekst staan een aantal links aangegeven naar bronnen.