Word lid!

Invloed op het gemeentelijk beleid 

Uw stem is belangrijk ook na de gemeenteraadsverkiezingen! Bij Rhenens Belang kunt u zelfs meebeslissen met de toekomstige raadsleden. Want Rhenens Belang wil besluiten nemen waar een breed draagvlak voor is, en gaat dit o.a. peilen door regelmatig haar leden te raadplegen. Bent u ook enthousiast geworden? Wilt u de (toekomstige) raadsleden bij staan met raad en daad tijdens de ledenvergaderingen?

Rhenens Belang is een partij die een afspiegeling is van de inwoners van onze gemeente. Het maakt voor ons geen verschil of je jong of oud bent, man of vrouw bent of welke culturele achtergrond je hebt. Het belangrijkste is dat wij samenwerken aan een mooie en leefbare gemeente Rhenen.

Goede redenen om (ondersteunend) lid te worden van Rhenens Belang zijn:

 U weet wat er speelt in uw omgeving en binnen onze gemeente, ook krijgt u een ‘doorkijk van wat er achter de schermen’ gebeurt van onze gemeente.

 U levert – samen met onze raadsleden en (steun)fractieleden – een bijdrage aan het beleid van onze gemeente.

 U ontmoet een diversiteit aan mensen vanuit verschillende kernen, achtergronden en culturen.

U bepaalt zelf hoe u uw lidmaatschap invult: Wilt u actief zijn in de lokale politiek, ambieert u een vrijwilligers en/of bestuursfunctie of wilt u gewoon lid zijn?

 U krijgt de mogelijkheid om diverse bijeenkomsten te volgen

Wij zijn een leuke, no-nonsense, enthousiaste club!

Wordt lid van Rhenens Belang en laat uw stem horen!

    Vul alstublieft onderstaande rekensom in alvorens op verzenden te drukken: