Voorkamer

(jan 2015)

Ana Hulsebosch

Tot genoegen van Rhenens Belang begint de door haar gewenste open bestuursstijl vorm te krijgen.

De raad neemt vaker het heft in handen, komt actief met raadsvoorstellen in plaats van passief wachten op collegevoorstellen. Raadsleden nemen initiatief en maken keuzes die voordien door het college werden gemaakt. Ook u, als inwoner, organisatie of bedrijf krijgt nu vooraf inspraak. Voorstellen worden samen met organisaties geschreven.

Voorheen mochten inwoners vaak hun mening geven nadat het besluit was genomen: ‘we gaan een weg aanleggen en u mag kiezen tussen rechtsom of linksom’. Nu worden geplande projecten vooraf  besproken met inwoners: ‘Moet er een weg komen? Waar kan die het beste worden aangelegd en waarom?’ Het is nog wennen aan deze manier van werken en inspraak, er is nog wel eens wantrouwen bij de inwoners. Wij begrijpen dit.

Veranderingen gaan niet meteen in een keer goed, het is een ruwe diamant die fijngeslepen moet worden, en dat willen wij samen met u doen. Twijfelt u aan uw invloed? Werkt deze inspraak niet? Laat het ons weten en help ons de diamant te slijpen.

In maart evalueren alle raadsleden de ingezette bestuurlijke vernieuwing en werken we aan de vervolgstappen. Want, het begin is er maar het is nog lang niet af. Rhenens Belang wil graag dat inwoners, organisaties en bedrijven ook tijdens vergaderingen, RondeTafelGesprekken en Thema-avonden betere inspraakmogelijkheden krijgen.

De menings- en besluitvorming moet, samen met u, plaatsvinden in de zichtbare en controleerbare voorkamer. Dit betekent meer openheid geven en minder ‘achterkamertjespolitiek’.