Verkiezingen

(feb 2018)

Geertje Wiesenekker

Een columnist schrijft in zijn krant (citaat) ‘Het is al erg genoeg dat de lokale verkiezingen  over het algemeen worden gekaapt door landelijke politici die niets te maken hebben met de gemeentelijke sores. We zullen straks zien dat Pechtold, Buma, Wilders en andere tweede kamer-politici kriskras door het land lopen flyeren in de hoop dat de plaatselijke afdeling er de vruchten van plukt. Misleiding pur sang’. Dit is exact mijn reden om sinds 2009 lokale actief te zijn. Het draait om Rhenen en niet om Den Haag.

Rhenens Belang is een lokale partij onafhankelijk van landelijke partijen en voor alle inwoners van onze gemeente. Wij behartigen de verschillende, lokale belangen in de meest brede zin van het woord. Het belang van onze inwoners staat voorop waarbij we oog houden voor de diversiteit van kernen en buurten. Het beleid van vandaag is bepalend voor de kwaliteit van het leven van morgen.

Wij willen geen wachtlijsten voor jeugd-/ouderenzorg. Geen laagvliegende vliegtuigen van/naar Lelystad. Wél een Rijnbrug-oplossing die de leefbaarheid in Rhenen níét aantast. Transparant financieel beleid. Meer en eerder spreekrecht voor inwoners. MOB terrein, ruimtelijk beleid: het is uw belang! Behoud van voorzieningsniveau. Een gezond ondernemersklimaat. en wij willen nog veel meer. Stem lokaal op 21 maart.

Bekijk ons verkiezingsprogramma en download onze ‘focus 2018-2022’ met de speerpunten voor de komende vier jaar op www.rhenensbelang.nl