Verkiezingen 2022-2026

Op deze pagina vind u alles wat te maken heeft met de gemeenteraadsverkiezingen 2022, informatie & formatie proces, coalitieakkoord en portefeuilleverdeling.

 

Coalitieakkoord

 

 

Donderdag 23 juni hebben de fractievoorzitters van SGP, Rhenens Belang, D66 en CDA het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’ ondertekend.

Bekijk en lees hier het volledige coalitieakkoord.

 

Het coalitieakkoord in beeld:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview op 23 juni 2022 met onze wethouder Dick Poortinga en fractievoorzitter Geertje Wiesenekker:

 

Verder in de media:

Gemeente Rhenen – Coalitieakkoord & college 2022-202623 juni 2022

De Rijnpost – Coalitieakkoord Rhenen: ruimte aan agrariërs en woningbouw belangrijke onderwerpen24 juni 2022

Grebbekrant – Nieuw Rhenens coalitieakkoord getekend24 juni 2022

De Rijnpost – Dick Poortinga begoogde RB wethouder 22 juni 2022

De Gelderlander – Rhenen is klaar voor de komende vier jaar14 juni 2022

RTV Utrecht – Nieuw coalitieakkoord in Rhenen13 juni 2022

De Gelderlander – Rhenen heeft als laatste gemeente in de Vallei de wethoudersploeg rond 13 juni 2022

Reformatorisch Dagblad – SGC en CDA in college Rhenen, CU niet13 juni 2022

XON – Coalitieakkoord Rhenen – 13 juni 2022

De Rijnpost – Gemeente Rhenen bereikt een nieuw coalitieakkoord13 juni 2022

 

Portefeuilleverdeling

 

Van links naar rechts:
Hans Boerkamp (D66) – Hans van der Pas (Burgemeester) – Dick Poortinga (Rhenens Belang) – Bert Fintelman (CDA) – Bert van Laar (SGP)

Burgemeester Hans van der Pas

• Coördinatie bestuur en beleid
• Kabinetszaken
• Openbare orde en veiligheid
• Handhaving
• Versterken lokale democratie en participatie
• Digitale samenleving
• Bedrijfsvoering en dienstverlening
• Regio Foodvalley

Wethouder/1e loco Gert van Laar (SGP)

• Ruimtelijke ontwikkeling
• Wonen
• Ruimtelijke projecten
• Beheer openbare ruimte
• Riolering
• Afvalverwerking
• Vergunningverlening
• Omgevingswet

Wethouder Dick Poortinga (Rhenens Belang)

• Welzijn
• Volksgezondheid en sport
• Kerngericht werken
• Participatiewet
• Economie
• Recreatie en toerisme
• Cultuur (historie)

Wethouder Hans Boerkamp (D66)

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning
• Jeugd
• Onderwijs en kinderopvang
• Mobiliteit en bereikbaarheid
• Basismobiliteit
• Financiën en belastingen

Wethouder Bert Fintelman (CDA)

• Gemeentelijk Vastgoed
• Grondbeleid
• Duurzaamheid/klimaat
• Landelijk gebied/buitengebied en natuur
• Milieu
• Nutsbedrijven

 

Formatie

De informateur, de heer De Kruif, heeft op verzoek van de SGP en de overige partijen de formatie van de coalitie in Rhenen op zich genomen. Vanwege het overlijden van SGP-wethouder Peter de Rooij heeft het proces, met instemming van alle partijen, een aantal weken stilgelegen.

Eind april is het formatie-proces weer opgepakt. De verwachting, en doel, is dat voor de zomervakantie het coalitie-akkoord wordt gepresenteerd.

In de media:

Coalitievorming voor zomervakantie klaar – De Grebbekrant

Coalitiebesprekingen Rhenen weer in volle vaart – De Rijnpost

In Rhenen wordt weer druk geformeerd – XON

Formatie Rhenen Stilgelegd – RTV Utrecht

Informatie proces

De SGP heeft, als grootste partij, de voortouw genomen in het informatie proces. Hier leest u de opdracht van SGP aan de informateur, de heer De Kruif. Er zijn in totaal 15 gesprekken gevoerd met de acht fracties. De informateur kwam met een voorstel voor een coalitie bestaande uit de volgende partijen: SGP (5 zetels), Rhenens Belang (3 zetels), D66 (2 zetels) en het CDA (1 zetel).

Het complete ‘Verslag van bevindingen informatieproces coalitiebesprekingen Rhenen 2022’ kunt u hier lezen.

In de media hierover:

Toelichting op het informatieproces – De Grebbekrant

Coalitievorming in Rhenen voorspelbaar en toch verrassend – De Rijnpost

Advies informateur Rhenen – Reformatorisch Dagblad

Rhenen werkt aan coalitie van 4 partijen – De Gelderlander

Gesprekken in Rhenen over college met SGP en zonder CU – Reformatorisch Dagblad

Oud-wethouder Aart de Kruijf informateur in Rhenen – Barneveldse Krant

 

Uitslag

Dank u wel voor uw stem én uw vertrouwen!

Rhenens Belang is dankzij uw stem van 2 naar 3 zetels gegaan! Van lijst 5 naar lijst 3. Wij zijn daar zeer blij mee.

Geertje Wiesenekker, Willem Oorschot en Henri Pabst-van ’t Slot kunnen niet wachten u de komende vier jaar te vertegenwoordigen.

De definitieve uitslag wordt maandag 21 maart 2022 bekend gemaakt. Hieronder staat de voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen:

Het opkomstpercentage was 59,91%.

Lijstnummer Aanduiding van de politieke groepering Stemmen Percentage Zetels
2022
Zetels
2018
1 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 2179 22,92 5 3
2 VVD 1454 15,30 3 3
3 Progressief Rhenen/GROENLINKS 1136 11,95 3 3
4 ChristenUnie 721 7,58 1 2
5 RHENENS BELANG 1397 14,70 3 2
6 D66 1134 11,93 2 2
7 CDA 607 6,39 1 1
8 Partij van de Arbeid (PvdA) 515 5,42 1 1
9 Trots op Nederland (TROTS) 363 3,82 0 0
Aantal uitgebrachte stemmen 9506 100,00 19
  • Aantal blanco uitgebrachte stemmen: 11
  • Aantal geldige stemmen: 9517
  • Aantal ongeldige stemmen: 16
  • Aantal kiezers: 9533
  • Aantal opgeroepen kiezers: 15911

Klik hier voor alle cijfers over de verkiezingen van gemeente Rhenen

Rhenens Belang

Klik op een van onderstaande buttons voor meer informatie over:

Speerpunten       Verkiezingsprogramma           Kandidatenlijst

 

 

Top 3 kandidatenlijst

Filmpjes

In deze campagnefilm vertellen onze kandidaten Geertje Wiesenekker, Willem Oorschot en Henri Pabst-van ’t Slot waar Rhenens Belang voor staat. Klik hier voor het filmpje.

Mozaiek Welzijn vindt het belangrijk dat jongeren gebruik maken van hun stemrecht. Zij hebben een pitch opgenomen van onze partij. In het filmpje vertelt Henri Pabst-van ’t Slot wat Rhenens Belang doet voor de jongeren in onze gemeente én waarom stemmen belangrijk is. Klik hier voor het filmpje.

RB Live! Op 15 maart hebben onze top 3 (Geertje, Willem en Henri) vragen van het publiek beantwoord. Klik hier om de opname te zien.

 

Media

In verkiezingstijd wordt er veel gepubliceerd over politieke partijen, hun standpunten etc. Wij hebben op deze pagina alle publicaties verzameld die betrekking hebben op Rhenens Belang.

 

Informatie over het stemmen

Heeft u vragen over het stemmen op 16 maart? De Gemeenter Rhenen heeft de belangrijkste informatie over waar, wanneer en op wie u kunt stemmen op een rijtje gezet. Klik hier voor meer informatie over het stemmen en de verkiezingen.

 

Verkiezingsdebat

Vrijdag 11 maart was er een verkiezingsdebat die zowel live als online te volgen was. Het debat vond plaats in de Gedachteniskerk (Herenstraat 82, Rhenen). De lijsttrekkers van alle partijen waren aanwezig.

Via deze link kunt u de opname van het debat kijken.

Voor het debat en in de pauze heeft XON Nieuws de lijsttrekkers een aantal kritische vragen gesteld geïnterviewd. Klik hier om de reacties van de de lijsttrekkers te kijken.

 

Regenboogstembusakkoord

Het Regenboogstembusakkoord richt zich maar op één doelgroep en daarom hebben wij het niet getekend. Rhenens Belang is er namelijk voor ALLE inwoners van de gemeente Rhenen; ongeacht kleur of achtergrond, jong of oud, gelovig of niet gelovig, hetero, homoseksueel of gender. Wij maken geen onderscheid. Elke inwoners dient zich veilig, prettig maar vooral welkom te voelen in onze gemeente.

Rhenens Belang staat voor een samenleving waar iedereen aan mee kan doen en zichzelf kan zijn. Wij zetten ons in voor inclusieve beleid, die dus ook aandacht heeft voor LHBTIQ+.

 

Stemhulp – ZoKiesJe

Met je stem draag je bij aan de samenstelling van het hoogste bestuursorgaan in jouw gemeente. Je hebt maar eens in de vier jaar de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid in jouw gemeente. Je kiest dan namelijk samen met andere stemgerechtigden de leden van de gemeenteraad in jouw gemeente. Maar welke partij ga je dit keer kiezen? Om het je gemakkelijk te maken, heeft  ZoKiesJe ee heel veel tips over hoe en waar je je kunt oriënteren. Het overzicht geven zij regelmatig een update richting de stemdagen. Klik hier voor de tips