U26

U26 GEMEENTEN

Een lokaal geluid in de Staten van de Provincie Utrecht!

U26 GEMEENTEN is een provinciale partij die opgericht is in december 2018. De leden bestaan uit onafhankelijke lokale politieke partijen van gemeenten binnen de provincie Utrecht. De deelnemende lokale partijen houden geheel hun eigen identiteit! Binnen het platform wordt grensoverschrijdend samengewerkt, ondersteuning gegeven en wordt er kennis met elkaar gedeeld. Er zijn uiteraard verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten.

Rhenens Belang is lid van U26GEMEENTEN geworden.

 

VISIE

Voordeel is dat de aangesloten gemeentelijke partijen direct toegang hebben tot een provinciale partij. De visie van Rhenens Belang sluit aan bij de visie van deze nieuwe partij:

Onafhankelijke politiek op basis van gelijkwaardigheid volgens drie kernwaarden:

  • Voortdurend op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat.
  • Met elkaar samenwerken zonder aantasting van de eigen identiteit.
  • Samen optrekken als één partij (eenheid in verscheidenheid).

Kiezers die bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 hun stem gaven aan een onafhankelijke lokale partij, hebben nu ook de mogelijkheid om voor de Statenverkiezingen te stemmen op onafhankelijke lokale kandidaten.

Geertje Wiesenekker van Rhenens Belang staat nummer 7 op de lijst!

 

SPEERPUNTEN

Rhenens Belang heeft de volgende Provinciale speerpunten:

1. Veiligheid en leefbaarheid:  Verbreding Rijnbrug eerder en een serieus onderzoek naar lange termijn oplossing. Kruispunt N233 en Achterbergsestraatweg volledig ongelijkvloers ten behoeve van betere doorstroming verkeer op N233 én bevorderen veiligheid en leefbaarheid in Rhenen en Achterberg.

2. Woningbouw: Geen vanuit de provincie opgelegde bouwopgave. Provincie en gemeente gaan gezamenlijk op zoek naar mogelijkheden. De gemeente heeft de regie en houdt rekening met de lokale leefomgeving en wensen van de eigen inwoners. Waarbij versnelling wordt gefaciliteerd maar zeker niet van boven wordt opgelegd.

3. Transparantie: Transparantie en openheid in de financiële middelen en actieve informatieverstrekking daarover; zeker over de mogelijkheden van de gemeenten. De controle op geldstromen en doelmatigheid eenvoudiger maken. Alles wat binnen de provincie gebeurt moet zichtbaar zijn. Voor iedereen en in duidelijke taal. Zichtbaarheid van wat de besluitvorming voor gevolgen heeft voor inwoners en leefbaarheid.

4. Participatie: Regelmatig overleg tussen onze inwoners en alle politieke lagen, gericht op het behalen van efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit. Beleid moet doelgericht en meetbaar geformuleerd zijn en consistent zijn, dus aansluiten op de rest van het beleid.  De provincie moet zo veel mogelijk een actief overlegorgaan zijn van en  met gemeenten.  De provincie legt niets op en bepaalt gezamenlijk met gemeentes het beleid en komt tot oplossingen.

 

STEM LOKAAL

Door te stemmen op U26 GEMEENTEN komt er vertegenwoordiging en herkenbaarheid vanuit eigen gemeenten in de provincie. Uniek en onderscheidend is dat hiermee het bevorderen van inspraak van ‘dichtbij’ pas écht mogelijk wordt gemaakt.

Alle stemgerechtigde inwoners in de provincie Utrecht die graag hun lokale betrokkenheid bij een onafhankelijke lokale partij terug willen zien op provinciaal niveau, worden bij deze van harte uitgenodigd om op 20 maart 2019 te stemmen op de kandidaten van de lijst U26 GEMEENTEN.

MEER INFORMATIE

 

 

U26GEMEENTEN in de media

 

 

 

Hoe werkt de provincie?

 

Stem Provinciaal Lokaal op 20 maart 2019! Ook jouw gemeente wordt van dichtbij vertegenwoordigd.

Klik hier voor het filmpje met meer informatie