Toekomstperspectief

(december 2019)

Verkeersoverlast

Geertje Wiesenekker & Ana Hulsebosch

Tijdens onze fractievergadering, vroegen wijkbewoners van de benedenstad aandacht voor hun leefbaarheid. Hun klachten: Er zijn parkeerplekken verdwenen. Ook de vele activiteiten/concerten in de Cunerakerk, vergaderingen in museum en de toekomstige activiteiten van het Brandtweer in o.a. voormalig Museum zorgen voor parkeerchaos. Daarnaast is sluipverkeer dat de Herenstraat-file wil vermijden, een doorn in het oog. De wethouder is er mee bezig maar welke oplossing er kan worden geboden is momenteel niet duidelijk.

Sluipverkeer

Provinciaal wegverkeer staat stil op Herenstraat / Grebbeweg (N225), Veenendaalsestraatweg (N416) en Cuneraweg (N233). Gevolgen: Onbereikbare winkels cq. economische schade en sluipverkeer dat zich door Rhenen een weg zoekt via o.a. Geertesteeg, Nieuwe Veenendaalseweg etc. Op de Zuidelijke Meentsteeg en de Friesesteeg brengt het te hard rijdend sluipverkeer behalve overlast ook gevaar met zich mee. Fietsers zijn niet veilig, ouders maken zich zorgen, wijkbewoners klagen. Achterberg voelt zich een eiland. Één conclusie: alles draait om de Rijnbrugproblematiek. Utrecht en Gelderland zijn al tientallen jaar aan het plannen. Gaan we in 2025 opgelucht (fijnstof?) adem halen of zorgt het CO2 vraagstuk voor vertraging?

Rijnbrug vs kruispunt

Weg met het Calimero-effect. Ja, twee provincies, Rijkswaterstaat, pro-rail; het zijn grote spelers in dit vraagstuk. Het gaat hier over onze leefbaarheid! Provincies horen geen prioriteit aan provinciaal (vracht)verkeer te geven maar de principiële belangen van burgers, kosten, milieu, lokaal verkeer, mee te wegen in plaats van deze uitsluitend aan de gemeente Rhenen te adresseren. Rhenens Belang vindt dat wij voor één optimale oplossing moeten gaan en dat is goed doorrijdend verkeer op de provinciale wegen zonder verkeerslichten; dus rotondes en o.a. een ongelijkvloers kruispunt voor al het verkeer bij N233 en Achterbergsestraatweg. Dat is de enige manier om gezondheid en verkeersveiligheid te waarborgen. Dat dit kosten met zich meebrengt, realiseren wij ons. Na meer dan vijftig jaar Rijnbrug overleg moeten we af van valse beloftes en doekjes voor het bloeden. Een optimale oplossing realiseren voor onze inwoners. Dat is de taak die wij als volksvertegenwoordigers hebben.

Toekomst

In 2020 vallen er veel belangrijke besluiten met een groot maatschappelijk impact. De Regionale Energietransitie vergt een besluit in 2020 waarin we aangeven welke alternatieve energievoorzieningen wij treffen in Rhenen om tot 49% CO2-reductie te komen. Er wordt in 2020 gewerkt aan een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Veenendaal om de zorg binnen het sociaal domein zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Er wordt binnen de FoodValley een Strategische Agenda vastgesteld waar op belangrijke onderwerpen zoals: goede fysieke bereikbaarheid, energietransitie, gezonde voeding, goede arbeidsmarkt, vitaal platteland etc. met acht gemeenten wordt samengewerkt. Ook de ontwikkeling – verbouw, nieuwbouw of aanpassing – van ‘t Gastland staat op de agenda van 2020.

Een gemeenteraadslid houdt zich met veel vraagstukken bezig. Welke inwoners willen met ons meedenken en de fractie van Rhenens Belang versterken? Wij hebben u nodig: info@rhenensbelang.nl. Op de gemeentelijke website staan alle contactgegeven.

Onze fractie wenst u fijne feestdagen en een gezond 2020 toe.