Stemmen

(maa 2017)

Geertje Wiesenekker

Over 2 weken wordt er op 15 maart een nieuwe Tweede Kamer gekozen. Stemt u mee?
Weet u niet op wie u moet stemmen? Daarin staat u niet alleen. ‘De keuze is reuze’ en veel mensen twijfelen nog welke politieke partij de beste optie is. Niet kiezen is echter de slechtste optie. Je laat dan het vaststellen van het politieke werkveld voor de komende vier (!) jaar over aan de ‘buren’. Recente voorbeelden laten zien hoe doorslaggevend uw stem kan zijn:

  • De verkiezing van de President van Amerika is gebaseerd op een ander kiessysteem. Toch hoor je veel Amerikanen achteraf klagen dat ze verwacht hadden dat Hilary Clinton ook zonder hun stem de meerderheid zou halen. Conclusie: niet stemmen betekent hier dat je mede-verantwoordelijk bent voor de niet verwachte politieke koers van je land.
  • Het Oekraïne-referendum heeft het gehaald qua opkomst. De uitslag was: Nederland is tegen het Oekraïne-verdrag. De voor-stemmers zeggen achteraf dat ze beter niet hadden kunnen stemmen omdat het referendum dan ongeldig was geweest vanwege de minimale opkomst. Duidelijker was het, als iedereen zijn/haar stem had laten horen zodat onze overheid een werkelijk goed beeld had kunnen vormen van de mening van onze kiesgerechtigden.
  • De Brexit zorgt voor verdeeldheid tussen jongere en oudere kiesgerechtigden. De meerderheid van de jongeren wilden (in tegenstelling tot de oudere inwoners) dat Groot-Brittannië binnen de EU bleef. Jongeren roep ik daarom op om hun stem te laten horen. Het gaat dit keer om jullie belangrijke stem voor jullie democratische toekomst in een
    roerig tijdperk. Ook als je niet kan kan kiezen tussen twee partijen geldt dat je je hart of verstand moet laten spreken: Jouw stem is belangrijk.

Tot slot een lokaal voorbeeld om de importantie van stemrecht te benadrukken: De SGP is de grootste partij in Rhenen. Zij handelen uit een Bijbelse opvatting. Vanuit de kerken wordt meegegeven dat stemmen een bijbelse plicht is. Het opkomstpercentage van SGPstemmers is hoog. Gelijk hebben ze! Besef wel dat als uw politieke keuze een andere partij zou betreffen, dat niet stemmen bij het opkomstpercentage dat Rhenen kent de SGP-stem sterker maakt. Immers bij de laatste raadsverkiezingen heeft ca. 36,3 procent niet gestemd. Als u als niet-stemmer geen keuze maakt, draagt dit toch bij aan een voor de SGP gunstigere zetelverdeling.
Ik hoop dat u stemt!