Spitsafsluiting

De splitsafsluiting van de Spoorbaanweg, Kastanjelaan, Boslandweg hebben ervoor gezorgd dat tijdens de spits er minder files staan op deze straten en deze veiliger zijn geworden. Teven zijn de kruispunten bij de N225 ontlast.

Rhenens Belang is van mening dat de spitsafsluiting voor inwoners van de gemeente Rhenen een belemmering is. Ook ondernemers ondervinden hinder van deze afsluiting. Wij kregen veel klachten hierover en men vond dat Rhenenaren niet gezien konden worden als sluipverkeer. Wat ook klopt; veel gebruikers van deze wegen die afkomstig zijn uit Rhenen of Achterberg hoeven vaak niet eens de N225 op maar gaan naar sportcomplex Candia, sportschool, fysiotherapie, station, kinderen die bij vriendjes spelen ophalen of bakkie doen bij oma etc.

Tijdens de raadsvergadering van 19 maart 2019 hebben VVD, CU en Rhenens Belang een motie ingediend. Hierin vragen wij het college:

  • De spitsafsluiting op te heffen voor alle inwoners van de gemeente Rhenen, zij zijn geen sluipverkeer
  • De inwoners van de gemeente Rhenen een mogelijkheid te geven om een ontheffing te verkrijgen.

Deze motie is gelukkig met een meerderheid aangenomen.

Tijdens de raadsvergadering van 11 maart heeft Rhenens Belang gebruik gemaakt van de ‘vragenhalfuurtje’:

Op 10 april heeft Rhenens Belang de Wethouder Hans Boerkamp gevraagd om een indicatie van wanneer het uitgevoerd zou worden. De wethouder kon toen nog geen indicatie geven en gaf aan  ‘Het moet allemaal tussen de andere projecten door geregeld worden’.

Op 25 mei heeft Rhenens Belang wederom de wethouder gevraagd om een indicatie voor inwerkingtreding. De wethouder gaf aan dat het een kwestie van capaciteit is en dat het ‘er tussendoor moet’, dat het om aanpassing van regelgeving en vervolgens ook vergunning en handhaving gaat. Hij antwoordde dat hij hoopte het voor de zomer geregeld te hebben.

Gaat de portefeuillehouder ervoor zorgen dat de uitvoering en het in werking treden van de motie voor het zomerreces 2019 plaats vindt?

De wethouder Hans Boerkamp heeft toegezegd dat vanaf uiterlijk 1 juli 2019 alle inwoners van Rhenen de ontheffing voor spitsafsluiting kan aanvragen.

Vanaf 1 juli is het inderdaad mogelijk geworden om als Rhenenaar, Elstenaar en Achterberger een ontheffing voor de spitsafsluiting te verkrijgen. De kosten zijn € 16 per aanvraag (kenteken).

In het besluit van het college staat als risico dat de verkeersdruk op de Boslandweg, Spoorbaanweg en Kastanjelaan zal toenemen. Wij denken dat dit mee zal vallen omdat de meeste mensen niet naar de N225 zullen gaan maar gewoon in de wijk moeten zijn. Maar wij hebben de wethouder Hans Boerkamp gevraagd om indien de verkeersdruk aanzienlijk toeneemt hij dit terug koppelt naar de raad.

Na te lezen:

Motie VVD – CU – RB

Besluit College Opheffing Spitsafsluiting voor alle Rhenenaren

Besluit ontheffingen spitsafsluiting 01 01 2019

In de pers:

Ontheffing voor spitsrijden in Rhenen vanaf maandag te koop – De Gelderlander 29-06-2019

Rhenen maakt einde aan spitsafsluiting voor eigen inwoners – De Gelderlander 21-03-2019

Weerstand groeit tegen spitsafsluiting – Grebbekrant 16-01-2017