Rhenense financiën

(mei 2016)

Geertje Wiesenekker

Het kan verkeren: bij de begroting 2015 werd een bezuinigingsronde van € 1,5 miljoen aangekondigd. De komende maand staan de jaarstukken 2015 op de agenda met een positief saldo van baten en lasten van ca. 7 ton. Er is door de ambtelijke organisatie, College en de Raad goed samengewerkt.
Toch blijft alertheid geboden. Rhenen heeft veel uitkeringsgerechtigden, Het budget voor het Sociaal Domein staat fors onder druk. De uitdaging om goede zorgkwaliteit te leveren én de bijbehorende financiële verantwoording op orde te hebben, moeten nog meer prioriteit krijgen. Het woonzorgcentrum in Achterberg moet er komen, de aanpak van onze binnenstad én verbeterde infrastructuur zijn noodzakelijk voor versterking van de plaatselijke economie. Wateroverlast-oplossingen en de vervanging van ons rioleringsstelsel vergen ook een nauwkeurige meerjarenplanning. Kortom: een zorgvuldige raadsafweging blijft van belang!
Zorgvuldige belangenafweging vergt input van inwoners. Blijf betrokken: laat ons weten wat u van de voorgestelde zondag(middag)-winkelopening vindt -rekening houdend met religieuze en economische motieven-, van de omwikkeling van Kwintelooijen, BP-bestemmingsplan Veeneinde, de kavelruil, het Museumkwartier en de aanpak binnenstad. Praat mee in projectgroepen en tijdens onze fractievergadering op de maandagen voorafgaand aan de raadsvergaderingen. Input op andere onderwerpen op onze raadsplanning? Welkom.
Ook in goede tijden is de stip op de horizon van Rhenens Belang: Het belang van onze inwoners: Uw belang!