Recht op …

(aug 2016)

Ana Hulsebosch

Inwoners (ouders) van onze gemeenste maken zich ernstig zorgen over het N233-kruispunt Achterbergsestraatweg/Lijnweg en stellen ons regelmatig o.a. de volgende vragen:
Kan mijn kind straks het kruispunt veilig oversteken? Hoe kan een oversteek veiliger worden als er per rijrichting een extra rijstrook komt? Gaan we niet van de regen in de drup? Is de oplossing wel geschikt voor de lange termijn als er meer verkeer komt door de tidal-flow en verbreding rondweg Veenendaal? Gaat het lokaal verkeer straks wel doorstromen of krijgt provinciaal verkeer de prioriteit? Hoe kan het veilig worden als de politie op de N233 de snelheden van 50 km/u en 60 km/u niet handhaaft?

Een citaat uit ons verkiezingsprogramma: ‘Een belangrijke weg voor onze gemeente is de N233. De veiligheid van de inwoners staat op de eerste plaats. Rhenens Belang wil dat de aanpassingen van de kruispunten in onze gemeente de veiligheid voor zowel het gemotoriseerde verkeer als het langzame verkeer aanzienlijk verbetert. Een ongelijkvloerse kruispunt is de veiligste oplossing voor de (brom)fietsers. Wij willen hele maatregelen met als basis veiligheid en geen halve maatregelen vanwege financiële redenen.’

Rhenens Belang is van mening dat inwoners en bedrijven van Achterberg en Rhenen recht hebben op een kruispunt: waarbij kinderen veilig op hun fiets naar school/bibliotheek/etc kunnen, het lokale verkeer niet wordt belemmerd en/of vertraagd, sluipverkeer ontmoedigt en de problemen echt voor de lange termijn oplost. De voorliggende plannen bieden soelaas voor de middellange termijn; over een jaar of 4 zit onze gemeente weer met het probleem van een onveilig kruispunt en slechte doorstroming.

Wij delen deze zorgen, en u kunt erop vertrouwen dat wij ons hard zullen maken om onze belofte na te komen!