Werken in een groene woonomgeving

Groen in je woonomgeving werkt verfrissend.

Rhenen is  een ‘groene’ gemeente. Rhenens Belang wil dat dat niet alleen is door de hoeveelheid groen die we hebben maar ook uit de manier waarop we omgaan met onderwerpen als energie, milieu en duurzaam bouwen.

Duurzaamheid

Een effectief duurzaamheidbeleid voorkomt stijgende energieheffingen. Het klimaatakkoord van Parijs moet nageleefd worden voor de volgende generatie. De gemeente heeft hier een voorbeeldfunctie.
De gemeente heeft een faciliterende rol en draagt zorg voor een goede balans is tussen de investeringen en de inwonerslasten.
Er moet een goede balans gevonden worden tussen het duurzaamheidvraagstuk en de kostenstijging ten behoeve van een efficiënte afvalstoffeninzameling.

De komende jaren is er groot onderhoud nodig aan het riool. Rhenens Belang wil grote lastenstijgingen beperken door gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen en een realistische planning. Voorkoming van wateroverlast blijft de komende periode actueel. De gemeente heeft hierin een proactieve houding.

Groen met een vleugje ‘couleur locale’

Rhenens Belang heeft ruim aandacht voor het openbaar groen. We zijn ervan overtuigd dat daar waar de gemeente zorgt voor een goed aanzicht van de beplanting dit door onze inwoners wordt gewaardeerd. Met een aangepast groenbeleidsplan wordt een grote stap gezet naar verbetering van het openbaar groen. Kernen en wijken worden gestimuleerd een gedeelte van het onderhoud over te nemen.

 Het groene buitengebied

Het groen in het buitengebied is belangrijk voor Rhenens Belang. het is mogelijk om vanuit elk woongebied naar het buitengebied te fietsen of te wandelen. het buitengebied heeft voor elke inwoner een eigen belevingswaarde, echter wel met respect voor de landbouw die daar haar inkomen verdient.

Groen bouwen?

Groen bestaat niet alleen uit planten. Ook de wijze waarop we met renovatie en nieuwbouw omgaan kan beter. Levensloopbestendig en duurzaam bouwen wordt door Rhenens Belang gestimuleerd.

Afval

Een belangrijke factor voor een ‘groene’ omgeving is de wijze waarop wij omgaan met ons afval. Binnen het bestaande inzamelingsysteem wordt voortdurend gezocht naar verbeteringen. Een zwerfafval vrije omgeving verbeterd de leefbaarheid en uitstraling van onze gemeente. Het ZAAP initiatief, of vergelijkbaar, wordt dan ook door Rhenens Belang omarmt en zal daar waar nodig is ondersteunen en faciliteren. Het zwerfvuil en de hondenpoep worden aangepakt . Niet alleen de troep wordt snel opgeruimd maar ook de veroorzakers worden op hun gedrag aangesproken, en krijgen indien nodig een boete opgelegd.

Milieu vs economie

Wij willen dat er een betere samenhang is tussen woon- en werkmogelijkheden en de natuurwaarden. In het groen moeten recreatieve mogelijkheden opgenomen worden. Hierbij moet de gemeente dienstbaar zijn aan de bevolking.  Rhenens Belang is zich bewust van een mogelijk spanningsveld tussen milieu en economie. Wij geven hierbij prioriteit aan economische belangen, recreatie en sport waarbij wij het belang van het milieu niet uit het oog verliezen.