Werken aan herkenbaar wonen

Het is jouw dorp/wijk

Er wordt in de raad veel gesproken over de leefbaarheid in uw dorp of wijk. Vaak zonder uw inbreng. Dat vinden wij vreemd. Wie anders dan u weet beter welke voorzieningen er in uw omgeving gedragen worden?

Een lokale partij is de oplossing

Als enige partij zijn wij betrokken bij datgene wat er in uw omgeving speelt. Wij zijn niet geïnteresseerd in wat de landelijk partijen in Den Haag vinden. Landelijke politici, die u vaak alleen op televisie ziet, komen tijdens de verkiezingsperiode vertellen wat u moet vinden en doen. Bij Rhenens Belang bepaalt u –  als inwoner van deze mooie gemeente – zelf wat belangrijk is voor u en uw omgeving.

kerkje ElstBelangverenigingen, wijkcomités

Een goed functionerende belangenvereniging of wijkcomité is ook belangrijk voor een goed overleg met de raad en het college. Rhenens Belang wil hieraan meewerken door deze organisaties te ondersteunen en regelmatig met hun te overleggen.

 Hoe houden wij het verenigingsleven bloeiend?

Rhenens Belang is met u van mening dat een levendig verenigingsleven belangrijk is voor een kern. Toch zien we een terugloop in het aantal (jeugd-)leden, vrijwilligers, begeleiders en bestuursleden. Uiteraard heeft dit naast maatschappelijke ook financiële consequenties. Wij willen samen met de verenigingen, stichtingen en andere organisaties deze problematiek inventariseren en oplossingen zoeken, zoals het stimuleren van mogelijke vormen van samenwerking of stroperige lokale wetgeving aanpakken. Maar ook door accommodatie en beleid kan het verenigingsleven bloeiend gehouden worden.