Ondernemend werken en wonen

Ruimte voor ondernemen en ontwikkelen

Wonen en werken zijn onlosmakelijk van elkaar verbonden. Rhenens Belang wil dat Rhenen in de top 5 komt van de verkiezingen van MKB-vriendelijkste gemeente van de provincie Utrecht. De ondernemersklimaat in onze gemeente heeft prioriteit. Dit wordt alleen bereikt door écht te luisteren en nauw samen te werken met de ondernemers van onze gemeente. Het ondernemersloket is een stap in de goede richting.

Kleine en startende ondernemers

Kleine bedrijven krijgen van ons de ruimte. Telkens wordt gekeken of een bedrijvigheid past in bijv. een leegstaande schuur, aan huis of in de garage. Met name startende ondernemers of uitbreidende ondernemers krijgen de gelegenheid hun bedrijf op te zetten. Hierbij is maatwerk voor Rhenens Belang een belangrijk uitgangspunt.

MKB-vriendelijk

Rhenens Belang wil dat Rhenen in de top 5 komt van de verkiezingen van MKB-vriendelijkste gemeente van de provincie Utrecht. Dit kan alleen door intensief overleg met ondernemers en ondernemersorganisaties. Maar ook minder regels, sneller besluiten nemen en een omslag in het denken en werken binnen de gemeente zal een bijdrage leveren. Rhenens Belang wil door middel van het ondernemersloket, o.a. het traject van het aanvragen van vergunningen vereenvoudigen en versnellen. Dit werkt kosten- en tijdbesparend.

Sociaaleconomisch klimaat

Rhenens Belang ziet toe dat maximaal aanspraak gemaakt wordt op alle subsidies en aanjaagpremies van landelijke en provinciale overheden om de werkgelegenheid en leefbaarheid in Rhenen, Elst en Achterberg te behouden en te bevorderen, kortom het bevorderen van het sociaaleconomisch klimaat.

Werkgelegenheid

Werkgelegenheid is niet alleen te vinden in de industrie. Wij gaan met de ondernemers in gesprek om samen de veranderende arbeidsmarkt op te pakken. Rhenens Belang blijft zoeken naar nieuwe kansen voor werkgelegenheid. Dit doen we voor zowel hoog- als laag opgeleid personeel. Rhenens Belang gaat samen met ondernemers actief en vernieuwend op zoek naar mogelijkheden om de werkgelegenheid te stimuleren. Daar moet ruimte voor zijn op de bedrijventerreinen, maar ook op passende schaal in de woonomgeving of natuurgebieden.
De ontwikkeling van IW4 moet aansluiten bij niet alleen aansluiten op ons sociaal beleid maar zeker ook op ons economisch beleid.

Middenstand

De winkeliers hebben het in het algemeen niet gemakkelijk. Winkelvoorzieningen moeten goed bereikbaar zijn en voldoende parkeermogelijkheden hebben. De parkeervoorzieningen in onze gemeente moeten gratis blijven. Dit is aantrekkelijk voor onze inwoners maar ook de bezoekers van onze gemeente.

Binnenstad

Het centrum van Rhenen is ontwikkeld met behoud van de karakteristieke stijl. Er moet een lange termijn visie zijn voor het behoud en onderhoud.
De blauwe zone is een goede oplossing voor het gratis parkeren in de Binnenstad.

Industrieterreinen

Rhenens Belang wil een proactief beleid ten aanzien van onze industrieterreinen. De uitgifte van nieuwe (industrie)terreinen moet gestimuleerd worden, uiteraard rekening houdend met het economisch klimaat en vraag vanuit de markt.