Werken aan onze leefomgeving

Goede voorzieningen in de directe omgeving versterken de band.

De gemeente Rhenen kent gelukkig een grote verscheidenheid aan kernen, wijken en buitengebied. Elk gebied is trots op zijn identiteit en wil deze behouden en blijven uitstralen. Een gedeelte doet dit via een wijkvereniging, dorpshuis, wijkcomité of een andere vorm van vertegenwoordiging.  Rhenens Belang ondersteunt direct contacten tussen deze belangengroepen en de raad.  Daar waar sprake is van ontwikkeling en/of uitvoering van grotere projecten in een kern of wijk wil Rhenens Belang een adviesfunctie van de inwoners.

Waar kunt u elkaar ontmoeten

Rhenens Belang vindt dat ons (t)huis op orde moet zijn. Voor de onderlinge band is het belangrijk dat inwoners elkaar ontmoeten en dat daar een geschikte ruimte voor is. Zo is in Achterberg het Dorpshuis, in Rhenen de Westpoort en in Elst het Bestegoed. Wij ondersteunen die plannen – bestaande en nieuwe – waar een grote diversiteit aan activiteiten kan plaatsvinden. Het is echter wel belangrijk dat deze ontmoetingsplekken een kostendekkende exploitatie hebben.

Nieuwe voorzieningen

Rhenens Belang kijkt niet alleen naar de huidige vraag aan voorzieningen, maar staat ook open voor nieuw te ontwikkelen activiteiten. De samenstelling van onze inwoners verandert voortdurend: er komen meer ouderen, er zijn meer eigen initiatieven. Dat betekent dat wij open staan voor, en inspelen op, de veranderende vraag naar voorzieningen en het niveau hiervan.