Gezond wonen, werken en ontspannen

Sport, zorg en cultuur houden u op de been.

Sporten, muziek en cultuur dragen bij aan een gezonde levensstijl en is een belangrijk sociaal bindmiddel in een lokale gemeenschap. Onze rijke verenigingsleven draagt bij aan de (sociale) samenleving en cultuur en daar mag dus niet op bezuinigd worden.

Voldoende accommodaties

De taak van de gemeente is voorwaarden scheppend, niet alleen met betrekking tot accommodaties, maar zeker ook in de ondersteuning van het verenigingskader. De gemeente dient via een gericht, eenvoudig subsidiebeleid verenigingen te stimuleren om meer mensen actief te laten sporten of culturele activiteiten te ontplooien.

Sportvoorzieningen en -evenementen

Goede, en veilig te bereiken, sportvoorzieningen zijn belangrijk. Sportverenigingen kunnen geholpen worden door ze de ruimte te geven, regels te beperken en samenwerking te stimuleren. Rhenens Belang ondersteunt het organiseren van sportevenementen om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met sport. Niet alleen jongeren maar ook ouderen moeten worden gestimuleerd om te gaan sporten en bewegen. Dit hoeft niet allen binnen verenigingsverband, maar ook door de aanleg van o.a. trapveldjes, speeltuinen, senioren bewegingstuinen, visplekken, ijsbaan, wandelommetjes of steigers die voor ouderen en gehandicapten bereikbaar en toegankelijk zijn.

Clustering

Rhenens Belang stimuleert vrijwillige clustering van de verschillende sportvoorzieningen waardoor de bezettingsgraad geoptimaliseerd wordt. Rhenens belang gaat  dus niet bezuinigen op de rijke verenigingsleven van Rhenen, Elst en Achterberg. Er kan gekeken worden naar het besparen van geld door efficiënt gebruik van huisvesting en sportvoorzieningen, en samenwerking tussen verschillende verenigingen. Wij blijven voorstander van een goede zwemvoorziening in onze gemeente. Rhenens Belang wil een gezonde financiële exploitatie – onafhankelijk van de gemeente.

Waardering vrijwilligers

De vele verenigingen, gezondheidszorg en mantelzorg zijn grotendeels afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Rhenens Belang is blij dat hier nog waardering voor is en deze moet zeker blijven. Ondersteuning van vrijwilligers d.m.v. trainingen, opleidingen, vrijwilligerscentrale en kennisbank heeft onze prioriteit.

Cultuur en recreatie

Ontspanning maakt deel uit van een gezonde leefomgeving. Elke inwoner moet gebruik kunnen maken van accommodaties voor uiteenlopende activiteiten als theater, popmuziek, kunst en congres. Een divers aanbod aan horeca en uitgaansmogelijkheden is voor Rhenens Belang ook recreatie. Dorpshuis Achterberg, ’t Westpoort en het Bestegoed bieden de inwoners ruimte voor verschillende verenigingsactiviteiten.
Recreatie en natuur kunnen samen gaan , mits er geen schade aan de natuur wordt toegebracht.
Evenementen en activiteiten in de binnenstad maakt deze aantrekkelijk en maakt onze gemeente gezelliger, Rhenens Belang zal deze dan ook aanmoedigen en steunen.
Rhenen en haar historische achtergrond en ligging kan en moet beter worden benut.
Rhenen verdient een aantrekkelijk en financieel gezond museum met toegevoegde waarde voor onze (binnen)stad.

Toerisme

Toerisme is een goede inkomstenbron voor de ondernemers en middenstand. Initiatieven vanuit de Rhenense Bevolking zoals markten, buurtinitiatieven en jaarlijkse festiviteiten juichen wij toe en zijn wij bereid te ondersteunen. Rhenens Belang wil een meer effectieve exploitatie van de Veerwei.

Zondagsrust

De Evenementennota zorgt dat het toekenningbeleid helder en inzichtelijk is. Rhenens Belang is niet tegen een evenement op zondag maar de zondag moet voor (religieuze) inwoners een rustdag kunnen zijn. Zondagsrust en evenementen/winkelbeleid kunnen samengaan op basis van onderling respect en gemeentelijk beleid waar ruimte gegeven wordt aan de belangen van alle inwoners.