Een leefbare woonomgeving

Samen staan voor je eigen wijk.

Rhenens Belang gelooft in de kracht van onze inwoners. Middels het wijkgericht werken krijgt u de mogelijkheid om zelf met oplossingen voor verschillende problemen te komen. Uiteraard wordt u hierbij ondersteund door professionals. Hiermee komt zorg dicht in de buurt beschikbaar en is aangepast op uw behoeften.

 Zorg voor elkaar

Aandacht hebben voor elkaar kan niet door de overheid opgelegd worden. Gelukkig is het aandacht hebben voor elkaar in onze gemeente in veel gevallen nog een vanzelfsprekendheid. Rhenens Belang heeft veel aandacht voor onze mantelzorgen en vrijwilligers die actief zijn in de samenleving. Daar waar nodig is bieden wij de aanvullende ondersteuning en gaan initiatieven niet belemmeren of vertragen door lokale wetgeving en stroperige procedures.

Uw eigen woonomgeving inrichten

Samen met uw buren bent u prima in staat om te inventariseren wat uw woonomgeving nodig heeft voor elke doelgroep. Een speelplek, groenvoorzieningen, parkeren, dorpshuis, verkeersaanpassingen en woningbouw zijn zomaar wat onderwerpen waarover we graag met u van gedachten wisselen.

Wijkgericht werken

Rhenens Belang is voorstander van wijken waar ouderen, gezinnen en jongeren samen kunnen leven. Een woonomgeving waar jong en oud samen wonen is niet alleen gezelliger, men kan ook van elkaar profijt trekken. Bijvoorbeeld: de ene buur doet een stukje tuinonderhoud, de ander buur past op de kinderen. Belangrijk is het om aandacht te hebben voor elkaar en om samen naar geschikte oplossingen te zoeken. Daar waar echt nodig wordt professionele ondersteuning geboden.