Betrokken wonen

En wat doet u zelf?

Vaak horen wij van u: Wat is die raad nu weer van plan? Hoe komen ze op het idee? Waar halen ze het geld vandaan? Daaruit blijkt dat u zich betrokken voelt bij uw omgeving, maar dat u tegelijkertijd ervaart dat u weinig of geen invloed uit kunt oefenen op het bestuur ervan. Wij willen aan uw betrokkenheid gehoor geven.

Kunt u als inwoner meepraten?

De raadsleden van Rhenens Belang zijn zich er van bewust dat ze niet voor hun eigen eer en glorie op het pluche zitten, maar door u zijn gekozen om uw belangen te vertegenwoordigen. Daarom komt u onze (steun)raadsleden op vele plekken tegen en zijn zij gewoon aanspreekbaar. Toch is dit voor ons nog onvoldoende.
We maken meer overlegvormen mogelijk waarbij u aan kunt schuiven. Rhenens Belang wil dat u als inwoner, ondernemer, organisatie inspraakrecht en -tijd krijgt tijdens de vergaderingen. Naast de uitgebreide voorlichting bij nieuwe projecten initiëren we nieuwe werkvormen waaraan u actief kunt deelnemen.

We mogen pas iets vinden als het besluit al genomen is

Rhenens Belang vindt het belangrijk dat u vooraf al mee kunt denken. Het moet niet zo zijn dat de raad zegt ‘we gaan in uw omgeving een weg aanleggen en vervolgens mag u alleen nog kiezen tussen rechtsom of linksom’. Wij gaan vooraf met u in overleg. Bijvoorbeeld: ‘Er moet een weg komen, waar denkt u dat die het beste kan worden aangelegd en waarom? Rhenens Belang staat open voor uw argumenten.

Geloof

Rhenens Belang is zich bewust van de kerkelijke achtergrond van een deel van de Rhenense bevolking. Wij hechten veel waarde aan een levendige samenleving waarin individuen en groepen er verschillende meningen op na kunnen houden. Wij respecteren de zondagsrust. Zondagsrust en zondag openstellingen kunnen goed samengaan zolang men begrip heeft voor en rekening houdt met elkaar.

Rhenens Belang, Uw Belang!

Rhenens Belang is een partij die een afspiegeling is van de inwoners van onze gemeente. Het maakt voor ons geen verschil of u jong of oud bent, man of vrouw bent,  of welke culturele achtergrond of geaardheid u heeft. Het belangrijkste is dat wij samenwerken aan een mooie en leefbare gemeente Rhenen.