Bereikbaar werken, wonen, winkelen en leren

Als je er niet kunt komen, heb je er niets aan.

De inwoners van onze gemeente hebben veelal de beschikking over een auto. Toch blijft een gedeelte van onze inwoners afhankelijk van het openbaar vervoer en fiets. Rhenens Belang wil met iedereen in het verkeer zoveel mogelijk rekening houden en rigoureus de verkeersverbindingen aanpakken.

 Milieu en file

Rhenens Belang gunt diegenen die van hun werk komen dat ze tijd met het gezin kunnen doorbrengen of  kunnen genieten van hun vrije tijd, in plaats van in de file te staan. Ook het milieu wordt teveel belast door onnodige files. Wij zijn ons bewust van het grote aantal verkeersbewegingen in de regio welke zich verplaatst over een gedateerd wegennet. Dit probleem moet met klein- en grootschalige oplossingen regionaal en lokaal aangepakt worden.

 Openbaar vervoer

Wij zien dat busmaatschappijen lijnen/haltes anders inzet en minder frequent rijdt. Daarom moedigt Rhenens Belang initiatieven aan om school, werk, sport, cultuur en winkelen bereikbaar te houden met betaalbaar vervoer – zoals buurtbussen of dorpsauto. De weginrichting mag de lijnbussen niet hinderen of vertragen.

Noord-Zuid en Oost-West verbinding

De Rijnbrug wordt 2×2. Daarnaast wil Rhenens Belang een tweede brug over de Rijn om een vloeiende  Noord-Zuid verbinding mogelijk te maken en de leefbaarheid in onze kernen te behouden. Door provinciale samenwerking te stimuleren is een aanpassing van de verbinding Utrecht-Arnhem (N225) in combinatie met de Noord-Zuid verbinding mogelijk. Wij zijn ons bewust dat er procedures en regels zijn maar verzetten ons tegen vertragende omstandigheden vanwege politieke wensenlijstjes en onderhandelingsspelletjes.

Kruispunten

Een belangrijke weg voor onze gemeente is de N233 & N225. De veiligheid van de inwoners staat op de eerste plaats. Rhenens Belang wil dat de aanpassingen van de kruispunten in onze gemeente de veiligheid voor zowel het gemotoriseerde verkeer als het langzame verkeer aanzienlijk verbeterd. Wij willen integrale maatregelen met als basis veiligheid en leefbaarheid;  geen halve maatregelen vanwege financiële redenen.

Verkeer in Elst

Samen met de inwoners van Elst moet gezocht worden naar een veilige en realistische oplossing van de verkeersstroming in en om de kern. Dit geldt zowel voor de provinciale wegen als voor de wegen in de kern. De uitbreiding van het woningaanbod zal de verkeersstroming en parkeren beïnvloeden.

Ruim baan voor fietsers en voetgangers

Fietsers en voetgangers verdienen ruim baan. De straten, zowel in de kernen als in het buitengebied,  moeten zo worden ingericht dat iedereen de grootst  mogelijke veiligheid krijgt. Maar ook fietsers moeten gewezen worden op hun verantwoordelijkheid met betrekking tot verkeersveilig gedrag. Dit houdt in dat wij controles op  o.a. verlichting, naast elkaar fietsen en rood licht negeren, stimuleren. Hierbij hoort ook voorlichting en verkeersveiligheidacties op en met (basis)scholen.

Bij verschillende (knel)punten moeten voldoende mogelijkheden komen om de fietsen veilig te stallen. Gezien de toename in elektrische fietsen  – en hierdoor toenemende mobiliteit van senioren – wil Rhenens Belang laadpalen voor fietsen in de binnenstad en buurtwinkels.

Initiatieven zoals de fietsbrug over de Grift en het voetveer naar Buren worden door Rhenens Belang gestimuleerd en ondersteund.

Scholieren

Scholen worden voor het langzame verkeer goed bereikbaar. Hiervoor moeten bij alle scholen veilige schoolzones aangelegd worden. Onveilige (school) routes worden aangepakt. Middels een goed openbaar vervoer moeten middelbare scholen, HBO en WO voor onze jongeren goed en snel bereikbaar zijn.

 Is alles toegankelijk voor iedereen?

Rhenens Belang vraagt aandacht voor de bewoners met een beperking. Ook zij krijgen een goede toegang tot de openbare ruimte en voorzieningen. Bij de inrichting hiervan initiëren wij de nodige aanpassingen.