Voor de (d)raad ermee

Columns – geschreven door de raadsleden van Rhenens Belang – die gepubliceerd zijn in de Rhenense Betuwse Courant en vanaf 2019 in Hét Gemeente Nieuws. 

2020

Wortelloos Bestuur– (mei 2020)
Rhenen wordt sinds 22 april bestuurd door een college met 4 wethouders, waarvan er na de benoeming van Barth van Eeten (GL), drie geen wortels hebben in Rhenen. De coalitie partijen schieten … Lees verder

 

Meedenken over leefbaarheid in Rhenen– (apr 2020)
De afgelopen twee weken zijn er inwonersbijeenkomsten voor de energietransitie georganiseerd in respectievelijk Elst, Achterberg en Rhenen. Het Rijk schrijft voor dat gemeenten … Lees verder

 

2019

Toekomstperspectief– (dec 2019)
Verkeersoverlast, sluipverkeer, Rijnbrug vs kruispunt en Regionale Energietransitie.  Kortom, de toekomst….  Lees verder

 

Begroten en Kiezersbedrog (nov 2019)
Rhenens Belang vindt het kiezersbedrog dat de inwonerlasten meer stijgen dan de geldontwaarding. SGP, PCR, CU en D’66 wijken daarmee af van hun coalitieprogramma. Het college wijkt daarmee ook af van …. Lees verder

 

2018

Doe Mee– (dec 2018)
De laatste raadsvergadering van 2018 hebben wij achter de rug. Het besluit is genomen door de provincies Utrecht en Gelderland om budget beschikbaar stellen voor een 2 x 2-baans Rijnbrug. Wij hopen … Lees verder

 

Containerbegrippen– (okt 2018)
In augustus jl. kwam in de media: ‘Als het aan de provincie Gelderland ligt komt er ook na 2030 toch geen nieuwe Rijnbrug Lees verder

 

Betrokkenheid– (jun 2018)
Dit is onze eerste column na de verkiezingen van 21 maart jl. Wij … Lees verder

 

Verkiezingen– (feb 2018)
Een columnist schrijft in zijn krant (citaat) ‘Het is al erg genoeg dat de lokale verkiezingen  over het algemeen worden gekaapt door ….Lees verder

 

2017

Voldoening(dec 2017)
Alweer bijna 4 jaar geleden waren de vorige verkiezingen, de volgende staan voor de deur. Politieke partijen gebruiken deze laatste maanden voor … Lees verder

 

Stijgende rioollasten?(jul 2017)
Op dinsdag 27 juni 2017 behandelt de gemeenteraad van Rhenen de Perspectiefnota. Hierbij wordt door de raad ook gekozen voor besteding van het overschot op … Lees verder

 

Uit het veld (apr 2017)
Als raad kan je een informatie- of participatieavond houden om te achterhalen wat er speelt in de gemeente en hoe onze inwoners, ondernemers en organisaties over bepaalde thema’s denken. Je kunt natuurlijk als raadslid … Lees verder

 

Stemmen(maa 2017)
Over 2 weken wordt er op 15 maart een nieuwe Tweede Kamer gekozen. Stemt u mee?
Weet u niet op wie u moet stemmen? Lees verder

 

2016

365 Nieuwe dagen!(dec 2016)
Eind december maakt men de balans op; men staat even stil bij het bijna afgelopen jaar dat inmiddels gevuld is met allerlei herinneringen. Het nieuwe jaar staat weer klaar, 365 nieuwe dagen om te … Lees verder

 

Dilemma’s(okt 2016)
De komende raadsvergadering wordt de begroting en meerjarenraming 2017-2020 behandeld. Deze begroting is structureel sluitend. Toch … Lees verder

 

Recht op …(aug 2016)
Inwoners (ouders) van onze gemeenste maken zich ernstig zorgen over het N233-kruispunt Achterbergsestraatweg/Lijnweg en stellen ons regelmatig o.a. de volgende vragen: … Lees verder

 

Rhenense financiën(mei 2016)
Het kan verkeren: bij de begroting 2015 werd een bezuinigingsronde van € 1,5 miljoen aangekondigd. De komende maand staan de jaarstukken 2015 op de agenda met een positief saldo van … Lees verder

 

Zorg over zorg(maa 2016)
De overdracht van Sociaal Domeintaken van Rijksoverheid naar gemeenten gaat moeizaam.
Rhenens Belang merkte bij de najaarsrapportage al op dat het tot dan gerealiseerde bedrag afweek van het begrote budget. De oorzaak hiervan was … Lees verder

 

Meedenken in Rhenen(jan 2016)
Vorige week ‘raapte’ ik op straat een oudere plaatsgenoot op. Vanwege diens hoofdwond, stond ik erop om deze naar de huisarts te begeleiden. Dat werd geweigerd. Wat te doen? Lees verder

 

2015

 

Goede tijden(nov 2015) )
Vorig jaar bij de begroting 2015 dreigde er een bezuinigingsronde van € 1,5 miljoen. De raad twijfelde: Moest het te bezuinigingen bedrag wel zo hoog zijn? De commissie bezuinigingen kreeg van de raad de opdracht … Lees verder

 

Moet, mag en wil (juni 2015 – n.a.v. Perspectiefnota 2016) )
Wat moet, mag en wil de gemeente de komende 4 jaar doen? Hoeveel gaat en mag dat kosten? In de perspectiefnota probeert de gemeente hierop antwoord te geven.Lees verder

 

Gemeentelijke lasten? (mei 2015)
Waarschijnlijk heeft u het al gehoord of gelezen. De gemeente Rhenen houdt ook dit jaar meer geld over dan begroot. De oorzaken hiervan zijn … Lees verder

 

Lokaal belang van N233 Lijnweg (apr 2015)
De provinciale verkiezingen zijn achter de rug. Rhenens Belang trof een luisterend oor bij de kandidaten die … Lees verder

 

(Voor)kamer(jan 2015)
Tot genoegen van Rhenens Belang begint de door haar gewenste open bestuursstijl vorm te krijgen. De raad neemt vaker het heft in handen … Lees verder

 

2014

 

Doet en Denkt u mee? (nov 2014)
Rhenen krijgt minder geld vanuit Den Haag. Hoe verdelen wij dat geld goed? Voor 2015 hebben wij een wensenlijst: … Lees verder

 

Keuzes(sept 2014)
Wij moeten bezuinigen’, ‘de broekriem aanhalen’, ‘iedereen gaat het voelen’. Dit zijn standaard leuzen van de politiek. Lees verder

 

Graag overleg (sept 2014)
Dankzij uw stem draagt Rhenens Belang de komende vier jaar bestuursverantwoordelijkheid. De afgelopen weken heeft onze RB-fractie samen met PCR, VVD en CU, in een goede sfeer gewerkt aan het coalitieakkoord. Lees verder