Moet, mag en wil

(jun 2015 – n.a.v. perspectiefnota 2016)

Ana Hulsebosch

Wat moet, mag en wil de gemeente de komende 4 jaar doen? Hoeveel gaat en mag dat kosten?
In de perspectiefnota probeert de gemeente hierop antwoord te geven.
In de toekomst kijken is aannames maken; en realistisch benaderen, de kunst. Toch blijft het hier en daar giswerk. Voor Rhenens Belang staat u – onze inwoner en ondernemer – centraal. Wij willen de huidige dienstverlening in stand houden of verbeteren. Dit kan betekenen dat we elders andere (financiële) keuzes moeten maken. Voor ons is lastenstijging geen oplossing voor het opvullen van (financiële) tekorten.
Rhenens Belang wil een toekomstbeeld waar de Rhenense samenleving bij betrokken en verantwoordelijk voor is. Bij de samen met u te bepalen Rhenense toekomstvisie mogen geen belemmeringen worden opgelegd aan wat besproken mag worden. ‘Hoe moet de Rhenense samenleving er over 20 jaar uitzien?’ is de vraag en niet: ‘Waar kan er op bezuinigd worden?’
College en raad moeten grondig voorwerk verrichten alvorens zij in gesprek gaan met inwoners. Het gemeentelijke financiële huishoudboekje moet inzichtelijk én controleerbaar zijn. Ook moet duidelijk zijn wat een gemeente moét doen (wettelijke taken) en mág doen. Samen met u bepalen wij wat gemeente Rhenen wíl doen.