Meedenken over leefbaarheid in Rhenen

(april 2020)

Geertje Wiesenekker

De afgelopen twee weken zijn er inwonersbijeenkomsten voor de energietransitie georganiseerd in respectievelijk Elst, Achterberg en Rhenen. Het Rijk schrijft voor dat gemeenten alleen zon- en windoplossingen aandragen. Inwoners komen met goede argumenten waar Rhenens Belang zich in kan vinden:
• Zonnevelden op dure landbouwgrond is onwenselijk. Zeker als dit in de hand werkt dat ons voedsel van ver, bijvoorbeeld vanuit Azië wordt aangeleverd aangezien dit niet tot CO2 reductie leidt.
• Ook de forse natuurinvesteringen in Elster uiterwaarden en Binnenveld maken plaatsing van windmolens op natuurlocaties onlogisch: ‘kapitaalvernietiging en slecht voor vogelstand’.
• Windmolen(s) bij Remmerden is een mogelijkheid.
• Voorkeur voor andere betaalbare energievoorzieningen met een hoog rendement.
Fijn dat zoveel inwoners meedenken. Blijft u dat alstublieft doen want de uiteindelijke oplossingen moeten voor alle huishoudens betaalbaar zijn.

Ook de komende maanden zijn er veel raadsvoorstellen die u als Rhenenaar raken. Bijvoorbeeld op 16 maart zijn de commissie-onderwerpen o.a.: Gastlandvarianten met of zonder zwembad?, Rioolfinanciering, Kosten autowegsleepregeling. Op 17 maart o.a. Accommodatiebeleid.
Op 18 maart o.a.: Fietstunnel N225: kapitaalsinvestering maar helaas geen oplossing voor sluipverkeer en fijnstof. Lastige beoordeling zonder MilieuEffectRapportage, Klimaatbestendig Rhenen, omgevingsvisie: hoe richten we omgeving in / vergunningsvereisten?

Kortom: veel onderwerpen op het terrein van leefbaarheid. U bent van harte welkom bij Raadsvergaderingen en tijdens onze commissievergaderingen als toehoorder én als inspreker. Het is mooi wonen in Rhenen en gezamenlijk met meedenkende inwoners zorgen wij graag dat dat zo blijft.