Meedenken in Rhenen

(jan 2016)

Geertje Wiesenekker

Vorige week ‘raapte’ ik op straat een oudere plaatsgenoot op. Vanwege diens hoofdwond, stond ik erop om deze naar de huisarts te begeleiden. Dat werd geweigerd. Wat te doen? Controle-vragen; woont u alleen? (ja) Heeft u kinderen in de buurt wonen? (Nee; aan de andere kant van het land) deden mij besluiten om mijn zin door te drijven. Hoe ver mag je gaan in je ongerustheid voordat je andermans grenzen overschrijdt? Ik weet het niet. Feit is dat het hier om een zelfredzaam persoon ging die wél net uit het ziekenhuis ontslagen bleek. Een samenleving die we met elkaar vormgeven is het overheidstreven. De praktijk is moeilijker: de grens tussen zorg / mening vragen en zorg / mening brengen, ligt voor iedereen anders.

Als raadslid weet ik wél dat meedenkende inwoners nodig zijn om tot goede beleidsvorming te komen. Voel u alstublieft uitgenodigd om in te komen spreken over een eigen onderwerp voorafgaand aan of om een commissievergadering (rondetafelgesprek) of een thema-avond bij te wonen. Informatie hierover vindt u in de plaatselijke krant.

De komende periode staan er onderwerpen op de raadsagenda waarover u wellicht uw mening wilt geven. Voorbeelden: 27-1: ‘Prattenburghotel’ in Bestegoed Elst, 2-2:RTG ‘Financiering Cuneratoren’, 22-3 thema-avond ‘Langer zelfstandig thuiswonen’. Ook worden er werkgroepavonden over de infrastructuur Binnenstad georganiseerd. Wees welkom. Info@RhenensBelang.nl