Lokaal Belang van N233 Lijnweg

(apr 2015)
De provinciale verkiezingen zijn achter de rug. Rhenens Belang trof een luisterend oor bij de kandidaten die Rhenen aandeden voor de Rijnbrugproblematiek.

Geertje Wiesenekker

‘Ik hoop dat ze hun verkiezingsbeloften over verkeersveiligheid inlossen‘; dacht ik toen ik de afgelopen week midden op de Lijnweg/N233 stilstond.

• Vanaf Achterberg de spoorwegovergang en Lijnweg oversteken ter hoogte van Bergweg en Achterbergsestraatweg is een uitdaging bij verkeersdrukte. Temeer als meerdere auto’s voor je, aan Rhenense zijde linksaf de Achterbergsestraatweg op moeten draaien. Een verkeersopstopping op de Lijnweg is het gevolg: dan helpt een verkeerslicht niet. Ouders brengen vanwege de verkeer-onveiligheid, kinderen met de auto naar school. Ook de Brandweer geeft dezelfde avond aan last te ondervinden van de verkeerssituatie. De korpsen Achterberg en Rhenen zijn samengevoegd: er
moet een haalbare oplossing komen.

• De ontsluiting van Kwintelooijen mag niet via de provinciale N233 plaatsvinden, vond de Provincie Utrecht vóór de verkiezingen. Gemeentelijke besluitvorming hierover is in februari jl. uitgesteld omdat verkeersveiligheid, leefbaarheid en recreatieve waarden, nader overleg vergen; ook met provinciale bestuurders.

• Woonwijk Vogelenzang is een jonge wijk en vergt een veilige verkeersontsluiting voor auto’s en fietsers. Een motie om de fietsoversteekplaats ter plaatse vroegtijdig aan te passen, is door de Raad aangenomen.

Heeft de provincie Utrecht voldoende oog voor het enorme lokale belang van deze provinciale weg? De tijd zal leren of de verkeersveiligheid wordt verbeterd.