Keuzes

(sept 2014)

Ana Hulsebosch

‘Wij moeten bezuinigen’, ‘de broekriem aanhalen’, ‘iedereen gaat het voelen’. Dit zijn standaard leuzen van de politiek. In Rhenen is het niet anders.
Rhenen heeft een structureel financieel tekort, terwijl de inkomsten van de gemeente de afgelopen jaren meestal zijn gestegen. Dit tekort kan opgelost worden door de inkomsten te verhogen of door de uitgaven te beperken. Rhenens Belang wil niet weer de inkomsten laten stijgen d.m.v. lastenverhoging, maar de uitgaven flink aanpakken. Tijdens de verkiezingen hebben alle partijen gezegd dat Rhenen zelfstandig moet blijven. Een voorwaarde hiervoor is dat de gemeente economisch gezond is.
Rhenens Belang vertaalt ‘bezuinigen’ naar: het (samen met inwoners) nemen van bewuste en realistische keuzes en hiervoor de verantwoordelijkheid dragen. Bij het maken van iedere keuze vraagt RB zich af wat het beste is voor Rhenen en haar inwoners, bedrijven en organisaties.
Politieke spelletjes, oud zeer en partijkleur mogen niet weer de bezuinigingskeuzes en richting bepalen. De tijd is aangebroken dat ook heilige huisjes en politieke hobby’s aangepakt worden. Hier is geen geld meer voor. Rhenen is een stad en het is tijd dat deze ook ‘volwassen’ wordt en ‘volwassen’ keuzes maakt.
Rhenens Belang is zich bewust dat de keuzes van vandaag en gisteren bepalend zijn voor het leven van morgen. Wij zijn bereid reeds genomen keuzes terug te draaien als deze, bij nader inzien, nadelig blijken voor de financiële situatie van de gemeente en haar inwoners.
Rhenens Belang kiest voor het belang van Rhenen!