Graag overleg

(mei 2014) 

Geertje Wiesenekker

Dankzij uw stem draagt Rhenens Belang de komende vier jaar bestuursverantwoordelijkheid. De afgelopen weken heeft onze RB-fractie samen met PCR, VVD en CU, in een goede sfeer gewerkt aan het coalitieakkoord. Wij horen op 3 juni aanstaande graag van u of uw belang op de juiste manier vormgegeven zijn.
Inbreng
Alle betrokken inwoners en organisaties krijgen dan de gelegenheid hun inbreng te geven alvorens het definitieve akkoord wordt vastgesteld. Met deze inbreng hebben wij als coalitie-partners de mogelijkheid het coalitie-akkoord te verrijken met alle beschikbare praktijkkennis.
Uiteraard blijft het ook mogelijk om uw wensen voor Rhenen kenbaar te maken via de wensboom op onze site rhenensbelang.nl Waar landelijke partijen de maatschappelijke onderwerpen bekijken door hun partijspecifieke bril, staan wij midden in de lokale samenleving.
Samen met u werken wij aan de Rhenense samenleving: leefbaar, zorgzaam, veilig, recreatief, bereikbaar en betaalbaar voor iedereen. Met goede economische ontwikkelingsmogelijkheden. Hoe? Overleg met ons in het gemeentehuis op 3 juni 2014. Wie het coalitieakkoord van te voren wil doorlezen kan dit opzoeken op de website van de gemeente Rhenen.