Goede tijden

(nov 2015)

Ana Hulsebosch

Vorig jaar bij de begroting 2015 dreigde er een bezuinigingsronde van € 1,5 miljoen. De raad twijfelde: Moest het te bezuinigingen bedrag wel zo hoog zijn? De commissie bezuinigingen kreeg van de raad de opdracht te bepalen hoeveel er daadwerkelijk bezuinigd diende te worden, waarom en waarop.
De begroting 2016 is aanzienlijk positiever, zoveel zelfs dat er voor 2016 geen tekort is. Ook voor 2017 en 2018 ziet het er positief uit. Kortom de lasten voor 2016 worden niet verhoogd en de service en voorzieningen blijven op hetzelfde peil.
Dit is gelukt dankzij het werk van de commissie bezuinigingen, het college van B&W en ambtenaren, die de twijfels en overwegingen van de raad ter harte hebben genomen. Maar ook vanuit Rijksoverheid zijn er wijzigingen die de financiële huishouding van de gemeente positief beïnvloeden.
De gemeente probeert zo zorgvuldig mogelijk in de toekomst te kijken, maar het blijft toch (in)schatten. De toekomst ziet er rooskleurig uit. Toch moeten de gemeente en raad alert blijven. Door actief op uitgaven en inkomsten te letten voorkomen we verrassingen, en anticiperen we tijdig op ontwikkelingen.
Rhenens Belang is zich bewust dat de keuzes van vandaag en gisteren bepalend zijn voor het leven van morgen.

Die keuzes moeten altijd zorgvuldig gewogen worden, ook in economisch goede tijden. De balans tussen maatschappelijk belang, nut en noodzaak van projecten versus uitgaven, blijven wij kritisch en nuchter beoordelen.

Rhenens Belang! Uw belang!