Gemeentelijke lasten?

(mei 2015)

Ana Hulsebosch

Waarschijnlijk heeft u het al gehoord of gelezen. De gemeente Rhenen houdt ook dit jaar meer geld over dan begroot. De oorzaken hiervan zijn divers, de gemeente heeft minder hoeven te betalen of heeft juist meer ontvangen dan verwacht. Een aantal van deze voordelen komen regelmatig voor, in vaktermen heet dat structureel. Sommigen zijn incidenteel, oftewel eenmalig.

Het is niet het eerste jaar dat de gemeente Rhenen meer geld overhoudt dan begroot. Elke keer betreft het voornamelijk eenmalige meevallers. Maar toch… Als het zo vaak voorkomt is het dan nog wel eenmalig te noemen?

Begroten is in de toekomst kijken. Dit probeert men zo zorgvuldig mogelijk te doen maar het blijft toch (in)schatten. Natuurlijk is het beter als de gemeente geld overhoudt in plaats van tekort komt. Ieder jaar bepaalt de gemeenteraad, aan de hand van de begroting, de hoogte van de heffingen en de noodzaak van bezuinigingen. Als wij jaar in jaar uit niet goed begroten, betekent dit dan ook dat wij jaarlijks verkeerde bedragen in rekening brengen en/of bezuinigingsdoelstellingen onjuist inschatten?

We gebruiken dus als basis cijfers die achteraf niet helemaal blijken te kloppen. Rhenens Belang kan zich voorstellen dat onze inwoners zich nu afvragen: ‘Zijn bezuinigingen wel nodig?’ ‘Is het niet beter om eerst de begrotingsmethode op orde te krijgen alvorens de gemeente beslist over bezuinigingen of (hogere) belastingen?’

Deze vragen stelt Rhenens Belang zich ook.

In de toekomst kijken blijft koffiedik kijken, maar Rhenens Belang heeft een stip op de horizon: Het belang van onze inwoners! Uw belang!