Doet en Denkt u mee?

(nov 2014)

Geertje Wiesenekker

Rhenen krijgt minder geld vanuit Den Haag. Hoe verdelen wij dat geld goed? Voor 2015 hebben wij een wensenlijst:

  • Het is belangrijk dat Rhenen goed bereikbaar is. (Rijnbrug-files oplossen).
  • Rhenen-Hoog heeft veel oudere bewoners en weinig (winkel)faciliteiten. Kunnen wij samen met u een goede oplossing bedenken?
  • Rhenen is vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van maatschappelijke ondersteuning en participatie van inwoners. Voor 2015 is goede zorg gegarandeerd. De raadsmotie voor specifiek ouderenbeleid is afgelopen week gelukkig overgenomen door de wethouder. Onze wens: dat wij ons verantwoordelijk voelen voor elkaar door naar ons gemeentehuis te bellen als u vermoedt dat in uw woonomgeving hulp nodig is voor probleemloos zelfstandig wonen. Als we allemaal samenwerken. kan de gemeente ook de mensen helpen die (te) bescheiden zijn of geen hulp durven vragen. Helpt u mee?
  • Een goede plaatselijke economie betekent stimuleren en activeren van bedrijven en bedrijvigheid om zo (jeugd)werkeloosheid tegen te gaan en dus leef- en werkklimaat te bevorderen. Heeft u goede ideeën of een (jeugd)stageplaats: laat het weten. Op 19 november 2014 organiseert de Bedrijvenkring in Ouwehand’s Dierenpark een congres: bent u ondernemer? Dan hopen wij op uw inbreng!
  • Heeft u een financieel initiatief dat bijdraagt aan de realisatie van de Cuneratoren-restauratie? Wij horen het graag.
  • Bemoeit u zich (bijna) nooit met gemeentelijk beleid: Nu toch wel?

U bent van harte welkom op onze fractievergadering: info@RhenensBelang.nl