Doe Mee

(dec 2018)

Geertje Wiesenekker

De laatste raadsvergadering van 2018 hebben wij achter de rug. Het besluit is genomen door de provincies Utrecht en Gelderland om budget beschikbaar stellen voor een 2 x 2-baans Rijnbrug. Wij hopen samen met u dat dit tot een uitwerking leidt die dienstbaar is aan leefbaarheid en veiligheid voor inwoners en ondernemersbelangen.

Wij kijken uit naar het komende jaar waarin de toekomst van sportcentrum ‘Het Gastland met goede  faciliteiten voor de gebruikers onze aandacht verdient. Ook het verouderde gezondheidscentrum baart ons zorgen want de eerstelijns-zorg staat hierdoor onder druk.  Slagvaardigheid is daarom geboden. Natuurlijk blijven ook de ‘doorlopende’ onderwerpen onze aandacht houden zoals een woningbouwprogramma waarbij het aanbod voldoet aan de vraag van alle leeftijdscategorieën. Goede ouderen- en jeugdzorg is ook zo’n onderwerp omdat niet het budget maar de kwaliteit van zorg het plafond moet vormen. Dit is een complex vraagstuk dat veel aandacht krijgt binnen de gemeentelijke organisatie. Voor de juist aanpak voor het klimaatvraagstuk willen wij graag dat u meedenkt. Of het nu om betaalbare alternatieve energie gaat, om ontkoppeling van uw regenwaterafvoer, voorkomen van wateroverlast of energiezuinige maatregelen voor uw woning: een gezamenlijke aanpak is nodig om écht tot een oplossing te komen.

Samen werken wij aan een vitale samenleving waarin iedereen meetelt. En daarmee doelt onze fractie ook op de vele vrijwilligers en mantelzorgers die Rhenen telt. Wij zijn trots op u want door uw inzet is het fijn wonen in onze gemeente Rhenen waar oog is voor elkaar, voor onze omgeving en haar culturele waarde. Wilt u zelf iets in uw woonomgeving verbeteren? Spreek in 2019 eens in tijdens een commissievergadering. Raadsleden horen graag waar u aandacht voor vraagt.

Rhenens Belang wenst u allen, goede feestdagen en een voorspoedig 2019 en spreekt de wens uit om in deze donkere maand ‘gewoon’ die eenzame buurtgenoot uit te nodigen voor een kerstontbijt, die mantelzorger uit uw omgeving een keer te ontlasten door hulp aan te bieden of de ZAAPer in uw woonomgeving mee te helpen bij het opruimen van vuurwerkafval. Alvast bedankt en tot 2019!