Dilemma’s

(okt 2016)

Geertje Wiesenekker

De komende raadsvergadering wordt de begroting en meerjarenraming 2017-2020 behandeld. Deze begroting is structureel sluitend. Toch blijft alertheid geboden:

  • Met het budget voor het sociaal domein moet zorgvuldig worden omgegaan. Jeugdwerk, ouderenbeleid, ondersteuning van gezinnen, mensen met een uitkering naar werk toegeleiden etc. Iedereen telt mee. De inwoners die hulp nodig hebben moeten op ons kunnen rekenen. De goede kwaliteit van geboden zorg binnen het beschikbare budget aanbieden blijft de komende jaren een forse opgave.
  • Ons rioolstelsel moet de komende jaren worden vervangen. De financieringssystematiek veroorzaakt hoofdbrekens want hoe hoger de te verwachten investeringen, hoe hoger de lasten voor onze inwoners. In november wordt dit in de Raad behandeld.
  • Leegstandaanpak in onze binnenstad, investeren in leefbaarheid/infrastructuur, in breedband: economische motieven (concurrentieslag met 24/7-economie) en sociale motieven (sociale contacten, bereikbaarheid / ontlasting medici, mantelzorger etc.), de kavelruil in het Binnenveld etc.: vergen financiële belangenafwegingen.
  • De ontsluiting van de Oudeveensegrindweg en de kruising N233 met Achterbergsestraatweg/Bergweg vergen investeringen die de veiligheid recht doen.

Als u over Rhenense dilemma’s met ons van gedachten wilt wisselen, bent u van harte uitgenodigd: e-mail naar info@rhenensbelang.nl en wij maken een afspraak met u. Rhenens Belang is er voor Uw belang.