Containerbegrippen

Ana Hulsebosch

(okt 2018)

In augustus jl. kwam in de media: ‘Als het aan de provincie Gelderland ligt komt er ook na 2030 toch geen nieuwe Rijnbrug bij Opheusden of Ingen. De provincie wil het fileprobleem oplossen met nieuwe technologische middelen’.

Verwachte verkeersgroei en aanzuigende werking van een brede Rijnbrug leveren de gemeenteraad in Rhenen hoofdbrekens op, want wij willen voor onze inwoners de beste oplossing. De doorstroming van provinciaal verkeer mag niet ten koste gaan van de problemen die Rhenense inwoners ervaren. Een korte opsomming:

  • Omwonenden van de Rijnbrug maken zich terecht zorgen over de toename van geluidsoverlast en fijnstof zodra deze 2×2 gaat worden.
  • De dagelijkse files veroorzaken omzetverlies bij onze ondernemers.
  • Veel basisschool leerlingen steken dagelijks een gevaarlijke provinciale weg over.
  • Rhenen mag dan wel geen grote stad zijn maar heeft wel dagelijks een verkeersinfarct op zowel N225 als op N233.

Gemotoriseerd verkeer dat via het viaduct naar en van de N233 rijdt kruist grote aantallen fietsende scholieren. Rhenens Belang ziet hier een ongelijkvloerse oversteek van fiets en langzaam verkeer als een serieuze, veilige en duurzame oplossing. Dankzij het verbreden van de Rijnbrug is er nu dé kans om ervoor te zorgen dat fietsverkeer zo weinig mogelijk gelijkvloers over de N233 moet. Dit is, voor nu én in de toekomst, bevorderlijk voor  de fietsveiligheid en de doorstroming op de N225 en N233. Het bijkomend voordeel is dat dankzij een goede doorstroming er minder uitstoot van CO2 en fijnstof is.

Beide provincie weten dat wij in Rhenen de fietsveiligheid en leefbaarheid belangrijk vinden en dat bij de ontwikkeling van de Rijnbrug een adequate oplossing verwacht wordt.

Leefbaarheid, doorstroming en fietsveiligheid zijn echter ‘containerbegrippen’ met diverse uitwerkingsmogelijkheden. Het is daarom niet gezegd dat de Provincies dezelfde uitwerking voor ogen hebben als uw gemeente. Rhenen heeft dan geen grip en regie op de uitwerking. Ondernemers en bevolking vragen wel om regie en duidelijkheid!

Nu het moment nadert dat de provincies definitief geld vrijmaken voor de Rijnbrugoplossing, wordt het tijd dat de gemeente Rhenen:

(1) daar waar mogelijk grip en regie krijgt op de Rijnbrug-uitwerking en

(2) keuzes maakt die de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming in onze gemeente voor de lange termijn veiligstelt.

Het is belangrijk dat de gemeenteraad duidelijk formuleert welke oplossingen zij noodzakelijk vindt om de leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en lokale doorstroming te borgen. Het afbakenen van de ‘containerbegrippen’ geeft helderheid aan alle partijen,  voorkomt onnodige discussies en  bewoners en ondernemers zien dat hun zorgen serieus worden genomen. De verwachtingen van Rhenen zijn voor alle betrokkenen helder zodat er een totaaloplossing komt met een groot draagvlak.

Raadspartijen zijn zich bewust van de noodzaak van een eenduidige en ‘allesdekkende’ boodschap.  Een raadsbreed gesteunde motie, die gezamenlijk is geschreven,  komt hopelijk al in november in de raad.

Deel uw mening over de Rijnbrug en verkeersproblemen in Rhenen met ons via: info@rhenensbelang.nl