(bij)Sturing

De mening  en standpunten van Rhenens Belang over onderwerpen die de afgelopen jaren in de raad zijn besproken. 

Soms was (bij)sturing nodig, dit deden wij middels moties en amendementen.

Klik op afbeelding of logo voor meer informatie.

Accommodatiebeleid

Integraal Kind Centrum Daltonschool

Financiën

 

Brandweerkazerne Elst

Sociaal Domein

Samenwerkingsverbanden

N233 – N225 – Rijnbrug – Kruispunt N233/Achterbergsestraatweg

Elsterstraatweg 51-71 – Damkro Elst

Belastingverordening 2016