Betrokkenheid

(jun 2018)

Dit is onze eerste column na de verkiezingen van 21 maart jl. Wij danken onze kiezers hartelijk voor de twee raadszetels die wij mochten behouden.

Geertje Wiesenekker
Geertje Wiesenekker

In het rapport van de informateur stond: ‘Rhenens Belang kenmerkt zich door een grote betrokkenheid op Rhenen. Dat maakt de partij goed verweven in de lokale gemeenschap. Tegelijkertijd is de partij in de afgelopen jaren uitgesproken dualistisch qua opstelling. Het voordeel daarvan is dat het de partij profiel geeft jegens de burgers, alsmede in de raad. Inzake de coalitievorming wordt een dualistische opstelling niet altijd als positief ervaren door andere
partijen. RB zal bereid zijn om vanuit de ‘oppositie’ op betrokken en transparante wijze de komende jaren vorm te geven aan het gemeentebestuur.’
In deze verslaglegging kunnen wij ons vinden.

Tijdens de gesprekken met de informateur hebben Ana Hulsebosch en ik te kennen gegeven dat Rhenens Belang van mening is dat partijen eerst overeenstemming moeten vinden op basis van inhoud. Daarna worden de portefeuilles verdeeld. Pas dan kan men de juiste wethouderskandidaten met de juiste kwaliteiten selecteren. Dit is de in 2014 gevolgde procedure die tot een prettige en succesvolle samenwerking in de afgelopen bestuursperiode heeft geleid.

Er is nu een coalitie gevormd rondom personen (wethouderskandidaten) in plaats van op inhoud. Rhenens Belang vindt dit geen goede zaak.

Wij hopen dat de open coalitie/oppositie structuur en transparantie van de afgelopen vier jaar blijft voortbestaan. De nieuwe coalitie mag vertrouwen op onze dualistische, eerlijke, constructieve en transparante opstelling. Wij hopen dat Rhenen de komende vier jaar weer een stap in de goede richting zet: Duurzamer, bouwend aan een betere infrastructuur en een passend woningbestand waarbij het karakteristiek van Rhenen behouden blijft, een zorgzame sociale Rhenense
samenleving en een gemeente die leert van haar fouten. Rhenen moet haar klantvriendelijkheid aanzienlijk verbeteren en van het faciliteren van ondernemers een speerpunt maken. Bestuursrecht en wetten zijn niet een schild om de gemeente te beschermen maar een wapen om inwoners te helpen. Dit draagt bij aan een betere samenleving.