Belastingverordeningen 2016

 

Tijdens de raadsvergadering van 8 december 2015 werden de Belastingverordeningen 2016 ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Deze hebben wij als volgt bijgestuurd.

Amendement – organisaties zonder winstoogmerk:

Door VVD ingediend waarbij het 100% mee eens zijn. De vrijstelling van leges voor organisaties zonder winstoogmerk werd beperkt tot activiteiten behorende bij categorie A. Het amendement zorgt ervoor dat organisaties zonder winstoogmerk ook vrijstelling krijgen voor activiteiten behorende bij categorie B en C. Klik hier om het Amendement te openen

Amendement is aangenomen:
voor: 10 (RB, PCR, CU, PvdA, VVD)
tegen: 7 stemmen tegen (SGP, CDA, D66).

Motie 1 – Uitruil leges/afval vs OZB:

Het OZB-tarief is meer dan inflatie gestegen. De teveel leges van riool en afval die inwoners betaald hebben is niet terug gegaan naar de inwoners maar is gebruikt ter compensatie van de aanzienlijke stijging van het OZB-tarief. Wij vinden deze vorm van uitruil minder transparant, eerlijk en begrijpelijk. Daarom deze motie om te vragen om deze vorm van uitruil niet meer toe te passen.Klik hier voor de Motie uitruil ozb afval en riool

Motie is verworpen:
voor: 4 (RB, D66, 1xVVD)
tegen: 13 (SGP, 1xVVD, CDA, PCR, D66, PvdA, CU)

Ondanks dat deze is verworpen heeft dergelijke uitruil sinds 2017 niet meer plaatsgevonden.

Motie 2 – Kostendekkendheid tarieven:

Samen met de VVD ingediend. Met het verzoek om voor de legesverordening van 2017 de tarieven maximaal met de inflatie te verhogen en kostendekkendheid te verkrijgen middels kostenverlagingen. Adviezen en aanbevelingen Eiffel te effectueren.Klik hier voor de Motie kostendekkendheid tarieven

Motie is aangenomen:
voor: 15 stemmen (RB, SGP, VVD, CDA, PCR, D66, PvdA)
tegen: 2 stemmen (CU)