Begroten en Kiezersbedrog

(november 2019)

Geertje Wiesenekker

Rhenens Belang vindt het kiezersbedrog dat de inwonerlasten meer stijgen dan de geldontwaarding. SGP, PCR, CU en D’66 wijken daarmee af van hun coalitieprogramma. Het college wijkt daarmee ook af van haar eigen perspectiefnota.

Verhoging van inwonerlasten hoort niet zolang Rhenen niet het optimale doet om zelf inkomsten te genereren. Dat er geen kadegelden geïnd worden omdat we geen havenmeester hebben, is zo’n voorbeeld. Immers er zijn alternatieve invorderingsmogelijkheden denkbaar. Ook visvereniging De Voorn geeft aan dat het onmogelijk is om vanaf de loswal te vissen omdat er altijd schepen aangemeerd liggen. Rhenen laat dus inkomsten liggen terwijl de visvereniging een tekort aan veilige visstekken heeft.

Onze fractie vindt de investering in een dependance voor 58 leerlingen van de Daltonschool met IKC voor ruim € 4.000.0000 onvoldoende onderbouwd aangezien geen correcte indicatie van goede exploitatiemogelijkheden voorhanden is én daarnaast geen integrale discussie over vernieuwing van ‘T Gastland gevoerd wordt. De discussie over ons accommodatiebeleid moet in haar geheel gevoerd worden om bij de begroting de juiste keuzes te maken. ‘T Gastland is van algemeen belang voor inwoners en recreanten.

Kortom de begroting die op 12 november 2019 wordt behandeld tijdens de raadsvergadering, voldoet onvoldoende aan onze verwachtingen.