Uit het veld

Uit het veld

Ana Hulsebosch

(april 2017)

Als raad kan je een informatie-  of participatieavond houden om te achterhalen wat er speelt in de gemeente en hoe onze inwoners, ondernemers en organisaties over bepaalde thema’s denken. Je kunt natuurlijk als raadslid en partij ook actief ‘het veld’ in gaan. Oftewel meedoen, luisteren en vragen.

Als raadslid krijg je veel informatie  en diverse meningen aangereikt. Gewoon tijdens de Cuneradag, op de donderdagochtend markt, tijdens een welverdiende kop koffie in de Binnenstad, bij de kapper, tijdens de vergadering van een organisatie, bij het halen van een frietje of een lekkerbek, tijdens sportwedstrijden en evenementen, in de kledingwinkel, op het schoolplein, bij het lopen van de avondvierdaagse, tijdens een prachtig concert in de Cunerakerk enzovoort. Kortom je hebt als raadslid heel veel mogelijkheden om persoonlijk en direct contact te hebben. Het enige wat je moet doen is goed luisteren en doorvragen.

Gedurende het jaar legt Rhenens Belang haar oor te luister bij de inwoners, de ondernemers en (maatschappelijke)organisaties, en haalt op deze manier belangrijke informatie uit ‘het veld’. Deze informatie nemen wij mee in onze overwegingen en besluitvorming. 

Uit de jaarcijfers blijkt dat ook in 2016 de gemeente een overschot heeft. Wat doen we met het geld dat van 2016 overgehouden is? Normaal gesproken doet het college een voorstel en sommige partijen dienen een amendement in. Vorig jaar koos de raad bijvoorbeeld voor een kunstgrasveld voor de voetbalclubs uit Elst.  Dit jaar pakt de raad het anders aan.  Iedere partij kan vijf – goed onderbouwde – suggesties doen voor besteding van het overschot. De raad maakt uiteindelijk een keuze uit alle suggesties cq bestedingsdoelen. De informatie ‘uit het veld’ gebruiken wij  bij de suggesties die wij gaan doen voor de bestedingsdoelen en bij de uiteindelijke  besluitvorming over wat er met het overschot van 2016 gedaan moet worden.

Het lukt ons echter niet om iedereen te spreken. Via info@rhenensbelang.nl kunt u uw mening, bestedingsdoelen en aandachtspunten te allen tijde doorgeven. 

Natuurlijk kunt u ook de raadsleden van Rhenens Belang (en dus ook mij) en de wethouder van Rhenens Belang gewoon persoonlijk en direct in ‘het veld’ aanspreken.