365 Nieuwe dagen!

Ana Hulsebosch

(dec 2016)

Eind december maakt men de balans op; men staat even stil bij het bijna afgelopen jaar dat inmiddels gevuld is met allerlei herinneringen. Het nieuwe jaar staat weer klaar, 365 nieuwe dagen om te hopen en te dromen, te gaan en te komen, te ontvangen en te geven.

Rhenens Belang maakt ook haar balans op. Hoe staat het met het inlossen van onze beloftes van de verkiezingen van 2014? Wat staat er nog open?
Ons balans van 2016:
– Samen met ondernemers en inwoners is er een mooi plan voor de Binnenstad uitgewerkt.
– Een sociaal en rechtvaardig ‘Sociaal Domein’, met een ruimhartig minimabeleid.
– Transparante en controleerbare financiële huishouding.
– Stijging op de lijst van MKB-vriendelijkste gemeentes van provincie Utrecht.

Wat nog open staat en wij dus nog keihard aan gaan werken:

  • Leefbaarheid (winkelstrip) ‘Rhenen-Hoog’.
  • Het uitvoeren van de Ruilverkaveling.
  • Schop in de grond voor de herinrichting van de Binnenstad.
  • Veilig kruispunt N233/Achterbergsestraatweg/Bergweg.
  • Niet alleen een beleid Veilige fietsroutes maar ook een uitvoeringsplan.
  • Meer grip op Sociaal Domein zowel financieel als kwalitatief.
  • Een aantrekkelijk museum dat rust op duurzame financiële pijlers en een museumkwartier dat een breed draagvlak heeft.

Kortom de raadsleden, fractievolgers en wethouder van Rhenens Belang hebben nog genoeg te doen. Ook het komende jaar kunt u op ons rekenen.
Niets wat men in de winkel koopt, maar dat wat u (stilletjes) hoopt, dat wensen wij U voor 2017!